20.9.2019
Asikkalan kunta, Elinvoimapalvelut, Asikkala

Liikkuva kuntainfo

Valmisteilla

Tarve ja tavoitteet
Kehittämisidea lähti valtuustoaloitteesta, jossa toivottiin erilaisiin tapahtumiin helposti mukaanotettavaa ja kompaktia kuntainfoa. Kesällä järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri kuntaa, johon osallistuu ulkopaikkakuntalaisia ja liikkuvan kuntainfon myötä kunnan esitteet ja muu info olisi helposti asetettavissa näkyville.
Elinvoimapalveluissa ideoitiin näppärä ratkaisu tarpeeseen, joka on muokattavissa ja kannettavissa.
Ratkaisu
Kehittämisprosessissa mietittiin käyttötarkoitus, muunneltavuus tarpeen mukaan, kompakti koko ja kokonaisuus kuntabrändin kannalta. Paketti koottiin pienellä investoinnilla unohtamatta esittelijöiden vaatetusta, mikä koostuu kunnan brodeeratusta liivistä, avainnauhasta ja buffista. Liikkuva info toimii niin kylmänä ständinä kuin esittelijä kera.
Tulokset
Aloitteesta oli helppo käynnistää tuoteideointi ja kokonaisuus oli nopea ideoida kasaan. Jatkossa yhdistysaktiivit ja vapaaehtoiset valtuutetut voivat edustaa kuntaa, eikä tämä sido joka kerta kunnan omaa henkilökuntaa. Lisäksi tiedonvälitys kunnan palvelutarjonnasta ja ajankohtaisista asioista paranee. Kokonaisuutta on tarkoitus kehittää käyttökokemusten myötä ja liikkuvasta kuntainfosta tiedotetaan laajemmin yhdistysaktiiveja, luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä.

Yhteyshenkilöt

Isa Maunula
isa.maunula@asikkala.fi
kehittämispäällikkö
Asikkalan kunta