28.9.2021
Laitilan kaupunki/koko organisaatio, Laitila

Laitilan kumppanuussopimus ja Työuraohjelma 2021-2025

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Henkilöstömme vaihtuvuus on ollut suurta viime vuosina. Aikaisemmin työskentelimme vuosikymmeniä lähes saman henkilöstön voimin. Tavoitteena on löytää eri ikäisille henkilöstöryhmille sopivaa toimintatapaa yhteisen hyvän aikaansaamiseksi sekä eri näkökantojen hiomiseksi.
Ratkaisu
Länsi-Rannikon Koulutus Oy WinNovan kanssa solmittiin Kumppanuussopimus marraskuussa 2020.
Ikäjohtamisen mallia valmisteleva työryhmä laati Laitilan kaupungin työuraohjelman 2021-2025 (Johtamisen tuki ja työkyvyn tuki työuran eri vaiheissa). Työryhmä koostui eri toimialojen edustajista: WinNovan edustaja, työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja. Lisäksi oli kaksi Työterveyslaitoksen webinaaria työurajohtamisesta.
Tulokset
Koulutusorganisaation kanssa Kumppanuussopimukseen liittyvä työryhmä kokoontuu muutaman kuukauden välein päivittämään palvelusuunnitelmaa ja työstämään jatkokoulutustarpeita eri toimialojen tarpeiden pohjalta.

Henkilöstö on lähtenyt innolla mukaan kehitystyöhön. Esim. henkilöstön kehittäjävalmennuksesta ja esimiesvalmennuksesta on saatu hyvää palautetta; oman työn arvostus on lisääntynyt ja arvostus kehittäjää kohtaan on parantunut; esimiesvalmennuksessa vertaistuki on ollut tärkeää. Em. koulutus on toteutettu pääosin oppisopimuksina ja on näin ollut kustannustehokasta.

Kumppanuussopimuksen myötä koulutusyhteistyö on jatkuvaa.
Liitteet

Kumppanuussopimus.pdf
Laitilan kaupungin työuraohjelma 2021-2025 kh 1.3.2021.pdf

Yhteyshenkilöt

Tarja Saarela
tarja.saarela@laitila.fi
Tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö
Laitilan kaupunki