29.9.2021
Petäjäveden kunta, Petäjävesi

Kunnanvirasto palvelee ”etänä”

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Koronaan liittyvien poikkeusolojen aikana henkilöstön siirryttyä laajalti etätyöhön, myös kunnanviraston palvelut tuotettiin etänä.
Ratkaisu
Kunnan infopuhelin ja kirjaamo palvelivat pääsääntöisesti kotikonttorilta käsin. Tarvittaessa kunnanvirastolla pystyi asioimaan paikan päällä varaamalla ajan kunnan infopuhelimesta. Lisäksi asiakkaita ohjattiin voimakkaasti käyttämään asioinnissa sähköisiä palveluita, puhelinta tai sähköpostia.
Tulokset
Henkilöstön näkökulmasta esimerkiksi infopuhelimen ja kirjaamon hoitaminen etänä jää osin pysyväksi käytännöksi. Etätyön mahdollisuus toi joustavia tapoja tehdä työtä eri tavalla paikkariippumattomasti. Ajanvarauksella tuotetut palvelut toimivat poikkeusaikana hyvin ja asiakkailta ei tullut negatiivista palautetta. Ajanvarauksella tapahtuva asiointi jää mahdollisesti tiettyjen palvelujen osalta käyttöön.

Yhteyshenkilöt

Pinja Hytönen
kirjaamo@petajavesi.fi
Palvelusihteeri
Petäjäveden kunta

Anni
Hakala
Hallintojohtaja
Petäjäveden kunta