23.3.2017
Rovaniemen kaupungin kotihoito, Rovaniemi

Koulutuskalenteri kotihoidossa

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kehityskeskusteluista nousi selkeää tarvetta koulutuksille. Keskusteluissa tuli ilmi nimenomaan koulutuksia pähkinänkuoressa eli ns." tietoiskuja" henkilöstölle.
Mietittiin asiaa kotihoidon palveluvastaavien kanssa. Kerättiin eri kotihoidon alueilta toiveita koulutuksista. Sovittiin koulutuspäivät kerran kuussa maanantaisin klo 13-15.

Kouluttajia lähestyttiin sähköposti kartoituksena eri tahoilta, jotka voisivat kyseistä koulutusta antaa. Yhteistyötahot olivat innokkaana mukana koulutuksen suunnittelussa, sekä verkostoitumisessa, mitä siitä väistämättä seuraa. Saimme kymmenen koulutusiltapäivää järjestymään tälle vuodelle.

Kehittämisen tavoitteena on lisätä osaamista, motivaatiota sekä työhyvinvointia. Tavoitteena on eri tiimin jäsenten osallistuminen koulutuksiin sekä palautteen antaminen muille tiimin jäsenille. Myös eri tiimien keskinäinen verkostoituminen. Koulutukseen osallistumista sekä palautetta seurataan joka koulutuksen jälkeen.
Ratkaisu
Edettiin keskustellen. Päätettiin, kuka esimiehistä lähtee viemään asiaa eteenpäin ja pyydettiin ylemmän johdon lupa, että saamme tällaisen suunnitella sekä toteuttaa.

Henkilöstön kanssa nousseita aiheita käytiin läpi: minkälaista koulutusta muuttuvassa työssä esimiesten mielestä tarvitsee. Innovoitiin asiaa jo useammalle vuodelle eteenpäin. Sovittiin koulutuksen suunnittelun kiertämisestä esimiesten kesken.

Kustannuksina tulee henkilöstön ja esimiehen palkkakustannukset järjestelemisestä ja osallistumisesta. Kouluttajat ovat ilmaisia - ns. jo olemassa olevaa asiantuntijuutta. Osa kouluttajista samalla työnantajalla, mutta eri organisaatiossa ja osa erikoissairaanhoidon puolelta.
Tulokset
Koulutuksethan ovat vielä kesken, mutta palaute tähän mennessä on ollut positiivista ja keskustelevaa. Työyhteisöissä koulutukset näkyvät innokkuutena oppia uutta, palauttaa mieleen sekä kerrata jo osattuja asioita.

Yhteistyö eri organisaatioiden välillä kehittyy ja kietoutuu, esim. ongelmakohtiin reagoidaan paremmin ja luodaan keskustelevaa ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria. Tuloksia hyödynnetään seuraava vuotta varten ja mietitään, mitä koulutusta kannattaa uusia säännöllisesti ja mitä uutta tuodaan uudelle vuodelle. Toimintaa on tarkoitus jatkaa ihan säännöllisenä ja jatkuvana kotihoitoon kuuluvana tapahtumana.

Yhteyshenkilöt

Henna Saarela
henna.saarela@rovaniemi.fi
Palveluvastaava
Rovaniemen kaupunki