20.9.2019
Asikkalan kunta, Tukipalvelut, Asikkala

Koulun tukipalvelut mukaan Wilma-viestintään

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Viestintä on asia johon ei koskaan voida panostaa liikaa. Koulun ja kotien yhteistyö on tärkeää mutta toisaalta painottuu monesti pääasiassa sähköiseen viestintään. Tukipalveluilla (ruoka- , siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut) on myös tärkeä rooli lasten ja nuorten koulupäivässä. Vanhempainillat ovat jo nyt yliohjelmoituja eli niihin mukaan pääseminen on kiven takana. Helpoin ratkaisu yhteydenpitoon ja tiedottamiseen on Wilma-järjestelmään pääseminen yhdeksi toimijaksi.
Ratkaisu
Wilman uudistuksen (oikeuksien rajaaminen helpottunut) myötä oli helpompi aloittaa keskustelu tukipalvelun pääsemiseksi järjestelmään mukaan. Sovimme yhdessä rehtoreiden kanssa viestintäkäytännöistä ja siitä ettemme osaltamme rasita koteja liialla viestitulvalla.
Kausitiedotteet (erityisruokavalio-ilmoitukset, välipalakäytännöt yms.) sekä teemaviikko- ja päivätiedotteet sovimme voitavan siirtää Wilma-tiedotteiksi.
Tärkeää oli myös saada yhteystietomme vanhemmille eli kehen voi olla yhteydessä missäkin asiassa. Wilman kautta viestit kulkevat vain tukipalvelupäällikölle, joka tarvittaessa jakaa tietoa eteenpäin.
Tulokset
Suorat yhteydenotot esim. erityisruokavaliossa ovat vähentäneet mm. kouluterveydenhoitajien työpainetta sekä helpottaneet luokanopettajien tiedottamisvastuuta. Samoin olemme saaneet tehokkaammmin ja oikea aikaisesti tarvittavaa tietoa jakoon, kun ei ole tarvinnut odottaa jonkun muun viestin syöttöä/välittämistä järjestelmään. Uskon kaiken kaikkiaan myös avoimuuden lisääntyneen kun vanhemmat ja tukipalvelut voivat suoraan olla yhteydessä toisiinsa ilman "suodattimia".
Koemme Wilma järjestelmän pääsyn myös kunnianosoituksena koulutoimelta eli että meitä arvostetaan ja meihin luotetaan myös viestijänä.

Yhteyshenkilöt

Minna Pettinen
minna.pettinen@asikkala.fi
tukipalvelupäällikkö
Asikkalan kunta tukipalvelut