24.5.2021
Oulun kaupunki/Hintan koulu, Oulu

Koulun toimintakulttuurin muuttaminen kokeilukulttuuriksi

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kehittäminen lähti oppilaiden kertomasta ongelmasta, siitä että meidän vanha liikuntasali (joka viimeiset vuodet oli toiminut "atk"-tilana ja kirjastona) oli vähällä käytöllä ja oppilaat halusivat tehdä siitä innostavamman ja virikkeellisemmän tilan.

Oppilaat saivat tehtäväkseen tehdä tilaan oman sisustussuunnitelman, tavoitteena tehdä mahdollisimman innostava tila. Suunnitelmia tuli 18 erilaista, joten päätettiin järjestää Leijonan luola -iltapäivä, josta parhaat suunnitelmat valittiin toteutettaviksi. Toteutukseen valittiin 4 parasta suunnitelmaa.

Samaan aikaan (2019) koulu aloitti yhteiskehittämisen pohjoismaisen kalustetoimittaja Lekolarin kanssa. Sovimme yhteisen suunnittelupäivän sisustussuunnittelijoiden (oppilaat), Lekolarin sekä henkilökunnan kanssa.

Yhteisen suunnittelupäivän aikana saimme luotua vision maker -tilasta. Tavoitteeksi asetettiin, että tilasta tulee koulun sydän ja kaikki pääsevät tilaan rakentelemaan ja kokeilemaan (koklaamaan), erehtymään ja onnistumaan.
Ratkaisu
Tärkeää oli saada henkilökunta ymmärtämään, mistä kehittämisessä oli pohjimmiltaan kyse sekä saada henkilökunta sitoutumaan visioon. Maker -ajattelu ja STEAM -ideologia ymmärrettiin lopulta luontaiseksi tavaksi toteuttaa nykyistä opetussuunnitelmaa. Tämä vaati kuitenkin paljon yhteistä pohdintaa.

Vuonna 2020 koulun yhteistä suunnitteluaikaa käytettiinkin paljon aiheeseen. Tämä tarkoitti sitä, että osa asioista jäi pienemmälle huomiolle. Kaikkeen ei voi panostaa. Sitoutumista lisäsi se, että innokkaimmat opettajat järjestivät toisilleen koulutusta talon sisällä ja jopa illanviettoja aiheen ympärille järjestettiin.

Lekolar piti työyhteisöllemme kaksi koulutusiltapäivää aiheesta kokeilukulttuuri. Oivallus siitä, että yhdessä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa uskalletaan kokeilla, erehtyä ja onnistua on ollut yksi kulmakivistä ajattelumme muutoksessa. Se on muuttanut pysyvästi työn tekemisen tapaamme.

Tämä toimintakulttuurimme muutos ei ole vaatinut resursseja. Yhteiskehittäminen yrityksen kanssa ja aito halu yhdessä oppilaiden ja työyhteisön kanssa muuttaa totuttuja tapoja oli suurin resurssi.

Matkan varrella myös Oulun sivistys- ja kulttuuritoimi on tukenut kehittämistämme ja ennen kaikkea sitä, että tämä toiminta leviää muillekin kouluille ja päiväkodeille.
Tulokset
Koulun henkilökunta voi erittäin hyvin ja on todella kehittämismyönteinen (Kunta10 -kysely). Halu tehdä yhdessä ja kokeilla on toimintatapamme nykyään. Tämä on vaikuttanut myös henkilökunnan poissaolojen vähentymiseen, eikä työuupumusta koeta kehittämisen imussa. Sijaisia joutuukin lähinnä varaamaan henkilökunnan koulutusten takia, ei sairaspoissaolojen.

Oppilaat tykkäävät todella paljon Koklaamostamme ja tavasta tehdä asioita mahdollisimman paljon käsin. He pitävät myös Koklaamosta hyvää huolta, koska ovat olleet tilaa suunnittelemassa ja toteuttamassa. Käsillä tekemisen kulttuuri on oppilailla edennyt jo siihen pisteeseen, että syksyllä 2020 oppilaamme perustivat oman verkkokaupan (hinttadesign.fi), jossa he myyvät itse tehtyjä tuotteitaan.

Kehittämistyö jatkuu asian tiimoilta. Omalle alueellemme (Hintta-Laanila) rakennamme STEAM -campusta, jossa steam -polku kulkee Hintan alueen päiväkodeista lukioon saakka.

Yhteistyö muiden koulujen kanssa on STEAM -toiminnan kautta kasvanut huimasti. Oulussa on tällä hetkellä 30 koulun STEAM -verkosto, jossa kaikki sparraavat toisiaan ja kehittämistyö jatkuu.

Yhteyshenkilöt

Matti Ahola
matti.ahola@ouka.fi
rehtori
Oulun kaupunki/sivistys- ja kulttuuritoimi/Hintan koulu

Pekka Pöyhtäri
pekka.poyhtari@eduouka.fi
Luokanopettaja/käsityön opettaja
Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuritoimi/Hintan koulu