14.7.2021
Limingan kunta, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, HaLi – Harrastava Liminka -hanke, Liminka

Koulun harrastustoiminnan päättäjäiset

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
HaLi – Harrastava Liminka tarjosi Limingan kouluilla maksutonta harrastustoimintaa 1–9 -luokkalaisille sekä erityisryhmille. Kouluilla tapahtuvan harrastustoiminnan järjestäminen ja kehittäminen olivat osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen Suomen malli -hankkeen pilotointia keväällä 2021. Hankkeen tavoitteena oli tarjota peruskouluikäisille oppilaille maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Koululla järjestettävä harrastustoiminta sai Limingassa hyvän vastaanoton ja osallistujia oli runsaasti. Harrastaminen lisää lajitietoa ja -taitoa sekä tukee lapsen hyvinvointia ja kehitystä. Lapsen sitoutuminen harrastuksiin voi lisätä yhteisöllisyyden ja vaikuttamisen kokemusta sekä edistää uusien ystävyyssuhteiden solmimista. Osallisuuden mahdollisuudet lisäävät toimintaan sitoutumista. Harrastustoiminnassa lasten oli mahdollista vaikuttaa harrastustoiminnan sisällön suunnitteluun ja toteuttamiseen.

HaLi-harrastustoiminnassa tehtiin tiivistä yhteistyötä harrastusten ohjaajien, kerhoyhdysopettajien sekä koulujen johdon kanssa. Saimme ohjaajien kautta arvokasta tietoa lasten kiinnostusten kohteista sekä heidän toiveistaan. Ohjaajat kertoivat miten tärkeiksi harrastusryhmät olivat muotoutuneet lapsille. Lapset olivat ystävystyneet ryhmäläisten kanssa ja kerryttäneet kevään aikana lajitaitojen ohella vuorovaikutustaitoja. Useassa harrastuskerhoissa lasten toiveena oli ryhmän harrastustoiminnan näkyminen kouluilla. Kevään aikana harrastuksissa tehtyjä tuotoksia olikin esillä muun muassa koulujen käytävillä olevissa näytöissä.

Kuulimme lasten toiveita ja päätimme järjestää kaikille Limingan kouluille HaLi-päättärit. Päättäreihin osallistui koko koulu ja kaikilla oppilailla oli mahdollisuus tutustua kevään aikana järjestettyihin harrastuksiin. HaLi-harrastuksiin osallistuneiden lasten harrastustoiminta ja kevään aikana tehdyt teokset tulivat näin nähdyksi tasavertaisesti.

HaLi-päättäreiden tavoitteena oli lisätä harrastuksiin sitoutumista, lisätä osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä ja erityisesti rohkaista lapsia kokeilemaan mieluista harrastusta ensi lukuvuonna yhdessä muiden kanssa.
Ratkaisu
Yhteisen tapahtuman järjestäminen ja kokoontuminen ei ollut mahdollista vallitsevan Covid-19 -tilanteen vuoksi ja aloimme miettiä uusia tapoja toteuttaa HaLi-päättäreitä. Ideoimme HaLi-päättärit, jotka toteutettiin koulukohtaisina päättärivideoina ja näyttelyinä. Harrastuspäättärit olivat osa pilotointivaihetta, jolloin kehitimme toimintamallia Limingan kouluilla järjestettävään harrastustoimintaan.

Päättäreiden suunnittelu alkoi harrastustoiminnassa. Lapset saivat yhdessä harrastusryhmissä miettiä, miten haluaisivat osallistua ja näkyä päättäreissä. Yhteisen päätöksen jälkeen ohjaajat toimittivat materiaalit kerhoyhdysopettajille ja koordinaattorille yhteiseen Drive-kansioon. Ohjaajia oli ohjeistettu dokumentoimaan harrastustoimintaa kevään ajalta, joten suurin osa materiaaleista oli jo valmiina. Huoltajilta pyydettiin kuvausluvat päättärivideolla esiintymiseen.

Päättärivideot sisälsivät kuvia, ääntä ja videoita. Päättärivideoiden joukossa oli niin näytelmiä, musiikkiesityksiä kuin videota luontoretkeltä, animaatioita sekä kuvia valokuvauskerhosta. Näyttelyt rakennettiin koulun seinille kevään harrastustoiminnan kuvista sekä näytöille, joten liikkuvan kuvan esittäminen oli mahdollista myös näyttelyssä. Lisäksi kaikki koulun oppilaat pääsivät pelaamaan kevään aikana pelisuunnittelu ja koodauskerhoon osallistuneiden lasten tekemiä pelejä näyttelyn julisteissa olevien Qr-koodien kautta.

HaLi-päättärivideot esitettiin luokissa sovittuna ajankohtana viimeisellä viikolla ennen kevätlukukauden 2021 päättymistä. Lisäksi luokissa jaettiin diplomit ja kunniakirjat lapsille, jotka olivat osallistuneet harrastuksiin aktiivisesti tai osoittaneet tiettyä harrastusta kohtaan erityistä kiinnostusta. Mukana oli myös jätskilippu paikalliselle jäätelökioskille.

Harrastustoiminnan päättäreitä olivat kehittämässä hankkeen ohjausryhmä, HaLi-koordinaattori, kerhoyhdysopettajat, harrastusten ohjaajat sekä harrastustoimintaan osallistuvat lapset. Kehittämistyö toteutettiin osana Harrastamisen Suomen mallin -pilotointihanketta. Harrastusten ohjaajien aktiivisen dokumentoinnin ja yhteistyön ansiosta saimme toteutettua hienot päättäjäiset.

Kerhoyhdysopettajat vastasivat näyttelyiden pystyttämisestä kouluille. Päättärivideoiden editoinnin toteuttivat kerhoyhdysopettajat, ohjaajat ja HaLi-koordinaattori.
Tulokset
HaLi-päättärit otettiin hyvin vastaan kouluilla. Harrastuskerhoihin osallistuvat lapset olivat innoissaan useamman viikon ennen ensiesitystä, sillä he halusivat näyttää mitä kaikkea he olivat kevään aikana harrastustoiminnassa tehneet ja oppineet. Lapset saivat mahdollisuuden vaikuttaa heille järjestettävään toimintaan.

Tavoitteenamme on, että jokaisella liminkalaisella peruskouluikäisellä on ainakin yksi harrastus. Harrastamismahdollisuuksien näkyväksi tekeminen päättäreiden avulla lisää tietoisuutta harrastustoiminnasta, joka voi rohkaista kokeilemaan mieluista harrastusta ja lisätä näin hyvinvointia.

Harrastava Liminka -toimintamallia kehitettään jatkuvan parantamisen periaatteella ja toiminta jatkuu lukuvuonna 2021–2022. HaLi-päättärit ovat varmasti myös jatkossa osa toimintamalliamme.

Yhteyshenkilöt

Linda Jaakkola
linda.jaakkola@liminka.fi
suunnittelija, HaLi-hankekoordinaattori
Limingan sivistys- ja hyvinvointipalvelut