30.9.2021
Lempäälän kunta/Henkilöstöpalvelut, Lempäälä

Korona-ajan työhyvinvointikyselyn kehittäminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Koronapandemia mullisti koko kuntakonsernin työntekemisen tavat, samoin kuten koko maailmassa. Elokuussa 2020 pandemian kestettyä Suomessa 5kk lähdimme edelläkävijänä rakentamaan erillistä koronan vaikutuksia mittaavaa työhyvinvointikyselyä, sillä halusimme tietää, miten henkilöstömme on kokenut pandemia-ajan sekä sen, miten henkilöstömme jaksaa (1500 työntekijää). Tavoitteena oli, että laatimaamme kyselyä voidaan jatkossa hyödyntää koko Suomen laajuisesti.
Ratkaisu
Kehittämispäällikkömme oli yhteydessä Kevaan, jonka asiantuntijat olivat innolla mukana kyselyn kehittämisessä. Yhteistyö ja jatkokehittäminen Kevan kanssa mahdollisti sekä meidän kunnan että jatkossa muiden kuntien työhyvinvoinnin mittaamisen kysymyspatteristolla.

Meidän kunnasta kehittämisessä mukana oli henkilöstöpalveluiden lisäksi ILOA II Aktiivinen Lempäälä työhyvinvointiohjelman projektiryhmä. Ryhmäläiset kommentoivat kysymyksiä henkilöstön näkökulmasta. Laadimme käytössämme olevaan kyselytyökaluun kysymyspatteriston ja kannustimme henkilöstöä vastaamaan.
Tulokset
Kyselyyn vastasi 544 henkilöä. Saimme lisäksi avoimia vastauksia 1200 kpl. Kävimme ne kaikki läpi ja koostimme johtoryhmälle ja koko henkilöstölle näkyville tulokset, joiden pohjalta päätimme toimenpiteistä, joilla jatkossa tuemme ja kiitämme henkilöstöämme.

Saimme kiitoksia jo käytössä olevista toiminnoista, mutta myös hienoja kehittämisehdotuksia, joita on vuoden 2021 aikana toteutettu. Näitä ovat olleet mm. työnohjauksen lisääminen, palkitseminen eri tavoin, työtahdin hidastaminen, Perjantaikahvien jatkaminen tiedonkulun ja avoimuuden varmistamiseksi.

Kysely on nyt Kevan Claned oppimisympäristössä kaikkien hyödynnettävissä.

Yhteyshenkilöt

Maarit Rönkkö
maarit.ronkko@lempaala.fi
Henkilöstöasiantuntija
Lempäälän kunta