24.8.2020
Kontiolahden kunnan varhaiskasvatus, Kontiolahti

Kontiolahden kunnan etävarhaiskasvatus

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Varhaiskasvatuksessa puuhattiin koronakeväänä pystyyn Etävarhaiskasvatus-tiimi ja perustettiin Facebook-ryhmä kotona olevia lapsia ja vanhempia varten. Ryhmä tavoitti kevään aikana nopeasti yli 400 jäsentä, ja sitä pystyi seuraamaan myös ilman omaa Facebook-tiliä. Ryhmän sisällöt haluttiin tuoda helposti perheille ja lapsille, ja sen tarkoituksena oli tuoda vinkkejä uudenlaiseen arkeen. Sisällöt suunniteltiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti, ja ne muokattiin helposti toteutettaviksi kotoa löytyvillä materiaaleilla. Tämä oli täysin uudenlainen tapa toteuttaa varhaiskasvatusta. Uudenlaisen työn avulla perheitä voitiin tukea tilanteessa, jossa lapset eivät voineet tulla päiväkotiin ja esiopetukseen.

Facebook-ryhmän kautta välitettävät materiaalit sisälsivät muun muassa laululeikkejä, luovia ideoita kädentaitoihin, leikkiin ja ilmaisuun, luontoaiheisia tehtäviä, liikuntaideoita ja perheen hyvinvointia lisääviä tehtäviä. Tavoitteena oli keventää huoltajien arkea ja tuoda oppimisen iloa lapsille koteihin. Tehtävät ja toimintaideat koottiin teemoittain ryhmän sivuilta helposti löytyviin kansioihin. Teemat olivat: liikunta, leikki ja ilmaisu, askartelu, kädentaidot ja leivonta, luontokasvatus, tiede ja tutkiminen ja perheen hyvinvointi. Sisällöissä huomioitiin eri-ikäiset lapset.

Prosessissa tarvittiin uudenlaista digiosaamista ja tiimitaitoja. Jokaiselle kasvattajalle tilanne oli uusi, kun emme voineet tehdä työtä totutulla tavalla niin, että ollaan kontaktissa lapsiin ja vanhempiin. Yksi tiimin jäsen oli kootusti yhteyslinkkinä perheisiin ja esimiehiin. Muutoin jokainen tiimin jäsen toi oman osaamisensa ja panoksensa ryhmään. Tilanteessa, jossa moni pelkäsi lomautuksen ja oman työnsä puolesta, terveyden puolesta ja kantoi huolta lapsista ja perheistä, tällainen ryhmäytyminen oli myös oman työhyvinvoinnin kannalta merkityksellistä.
Ratkaisu
Kontiolahden kunnassa koottiin etävarhaiskasvatusta varten koronakeväänä tiimi, joka koostui varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Mukana oli varhaiskasvatuksen opettajia, esiopettajia ja lastenhoitaja. Kunnan johdolta tuli viesti, joka kannusti henkilökuntaa kehittämään uudenlaisia tapoja tehdä työtä koronaepidemian aikana.

Aktiivisuus lähti kuitenkin vaka-henkilökunnasta, joka ensimmäisten ideointien jälkeen kokoontui ja alkoi suunnitella ja toteuttaa toimintaa. Esimiehet kannustivat työhön, ja toki tähän tarvittiin myös apuja kunnan viestinnästä. Ylimääräisiä kustannuksia toiminnasta ei syntynyt.

Käytännössä etä-vaka tiimi suunnitteli itse sisällöt, tuotti materiaalit ja tiedotti henkilökuntaa ja vanhempia. Toimimme paljolti etänä Teamsin ja muiden digitaalisten viestimien välityksellä, kuvasimme materiaaleja pienryhmissä ja ajoittain kokoonnuimme tiiminä väljiin ja tyhjiin esiopetuksen tiloihin kuvaamaan. Yrityksen ja välillä erehdyksen kautta yhdessä opeteltiin uutta.
Tulokset
Etävaka-tiimissä korostui erilainen osaaminen, luovuus, tekemisen ilo, ammattitaito, yhteistyö, positiivinen henki ja halu tuottaa oppimisen iloa ja tehdä hyvää lapsille ja perheille. Tiimin työ innosti myös muuta varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Työn ilo tarttui! Ryhmästä löytyvät sisällöt ovat henkilökunnan ja perheiden käytettävissä edelleen. Tiimiläiset opettivat toinen toisilleen uutta, ja kehitti poikkeuksellisessa tilanteessa uudenlaisen tavan toteuttaa varhaiskasvatusta. Etenkin digiosaaminen lisääntyi.

Nyt kun tilanne varhaiskasvatuksessa on rauhoittunut, ja yksiköt toimivat normaalisti, ei vastaavaan panostukseen enää tässä mittakaavassa pystytä. Mutta tämä kokemus opetti, että poikkeustilanteessa voimme tukea perheitä ja toteuttaa varhaiskasvatusta myös etänä. Jos tähän vielä tarvitsee turvautua, toimiva järjestelmä on jo luotu, ja voimme jatkaa siitä.

Vanhemmilta kerätyn palautteen mukaan vastaavanlaista toimintaa kaivataan jatkossakin. Vanhemmille tehtiin Google Drive- palvelussa lyhyt kysely, jonka avulla kerättiin palautetta etävarhaiskasvatuksesta. Kyselyyn vastasi nimettömänä muutaman päivän määräajassa 33 vanhempaa. Alla on suoria lainauksia palautteesta:
- Tämä oli hienoa reagointia ja palvelua
- Olette ihania, että keksitte tämmöisen. Kiitos yhteistyöstä!
- Toivon, että vastaavaa toimintaa jatketaan. Kotiäitinä hyödynsin sisältöä, joka tuotti paljon iloa lapsille sekä koko perheelle mukavia puuhahetkiä!
- Kiitos monipuolisesta sisällöstä. Hyvin toteutettu etäopetus, joka toimi hyvin Facebook-ryhmän kautta.
- Kiitos! Hienoa, että olette järjestäneet kaikkea kivaa huomioiden perheiden erilaiset tarpeet.
- Kiitos tästä! Sain ryhmästä paljon ideoita päiviin. Tämä oli erittäin tarpeellinen.
- Kiitos monipuolisesta sisällöstä. Hyvin toteutettu ryhmä.

Erityisesti seuraavat toiminnot saivat kiitosta vanhemmilta:
- Erilaiset vinkit päivän ohjelmaksi. Tehtävärastiradat.
- Askarteluvinkit, vinkit päiväkotien puuhapisteille
- Metsärastit oli tosi kivoja! Kiitos niistä! Pyöräilymatkan päässä ohjattua toimintaa omalla aikataululla. Löytyi uusia lähimetsiä.
- Helposti toteutettava, lasta aktivoiva tekeminen.
- Monipuolisia ideoita ja tekemistä.
- Musiikki- ja leikki-ideat kiinnostivat.
- Metsäradat
- Ideoita eri ikäisten lasten kanssa puuhailuun.
- Kivoja videoita. Ihana henkilökunta edistyksenä.
- Liikuntarastit
- Luetut sadut, askarteluideat
- Monipuolisia vinkkejä, positiivinen fiilis
- Sellaiset julkaisut, josta tuli ideoita lapsen kanssa yhdessä tekemiseen, ei niinkään katsottavat ja kuunneltavat valmiit passiiviset julkaisut.
- Vinkit leikkeihin ja ulkoiluihin. Satuvideot.
- Vinkit yhteiseen puuhasteluun ja ulkoiluun. Erityisesti erilaiset tehtävärastit.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Elina Reentie
elina.reentie@edu.kontiolahti.fi
Varhaiskasvatuksen opettaja
Kontiolahden kunta