29.9.2021
Petäjäveden kunta, Petäjävesi

Koko henkilöstön korona-ajan sähköinen joulukalenteri

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
HR-tiimi halusi jakaa hyvää mieltä joulun alla keskellä korona-arkea ja tämän vuoksi henkilöstön Intraan avattiin sähköinen joulukalenteri. Haluttiin kannustaa henkilöstöä seuraamaan Intraa aktiivisemmin.
Ratkaisu
Henkilöstöllä oli mahdollisuus ”ilmiantaa” marraskuun aikana hyviä työkavereita perusteluineen. Henkilöstöä kannustettiin ilmoittamaan hyviä tyyppejä myös oman työyksikkönsä ulkopuolelta. Joulukuussa jokaisen luukun takaa paljastui kahden ”ilmiannetun” henkilön nimet ja perustelut, miksi juuri he ovat hyviä työkavereita. Lisäksi ilmiannetut henkilöt saivat pienen muistamisen ja stipendin, johon oli kirjattu perustelut.
Tulokset
Joulukalenteria seurattiin tiivistii Intrassa päivittäin ja perustetut sekä kuvaukset työkavereista olivat aivan mahtavan positiivisia ja kannustavia. Ilmiantoja hyvistä työkavereista tuli huomattavasti runsaammin, mitä osasimme edes odottaa, joten loput julkaistiin tammikuun henkilöstökirjeessä. Joulukalenterin ajan Intraa seurattiin erittäin aktiivisesti ja saatiin lisättyä henkilöstön vuorovaikutteisuutta kommentoinnin avulla.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Pinja Hytönen
kirjaamo@petajavesi.fi
Palvelusihteeri
Petäjäveden kunta

Anni
Hakala
Hallintojohtaja
Petäjäveden kunta