3.10.2019
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Peijaksen sairaala, Vantaa

Keskitetty laskimokatetrinasennus -tiimi

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kehitämisidea syntyi siitä, että Peijaksen sairaalassa ääreislaskimon kautta asennettuja keskuslaskimokatetreja asensivat anestsialääkärit minkä muilta töiltään ehtivät. Näiden katetrien asennus on maassamme ollut perinteisesti ollut lääkärien työtä. Katetreja asennetaan muissa maissa myös sairaanhoitajien toimesta. Projektimme alkoi vuonna 2015 jolloin Peijaksen sairaalassa koulutetiin Suomen enimmäinen sairaanhoitaja asentamaan näitä katetreja.
Ratkaisu
Anestesiaylilääkärin luvan saatuamme koulutimme ensin yhden anestesiasairaanhoitajan asentamaan näitä katetreja. Vuonna 2017 koulutettiin tiimiin toinen sairaanhoitaja. Käytännön kouluttajina toimi osastomme anestesialääkärit, sonograferi sekä koulutuksen aiemmin saanut kollega mestari-kisälli periaatteella. Teoriapuolen koulutus saatiin ulko- ja kotimaassa kaupallisen toimijoiden suopealla avulla ja rahoituksella. Työnantajan ainoiksi kustannuksiksi jäi koulutuspäivien antaminen. Kun katetrinlaitto alkoi sujua aloimme myös kouluttmaan osastomme sairaalalääkäreitä ultraääniavusteisen laskimokatetrien asennuksessa.
Tulokset
Anestesialääkäreiden työtaakka keveni, kun sairaanhoitajat hoitavat keskitetysti laskimokatetrien asennukset heräämössä. Sairaanhoitajille on siirretty myös osastoilla tapahtuva haastavien laskimokanyylien asennus, laskimoporttikatetrien käyttöönotto, jolloin anestesialääkäri on vapautettu hoitamaan mm. päivystysleikkauksia tekevää leikkaussalia.
Kun kaksi sairaanhoitajaa tekee näitä katetriasennuksia, tulee paljon kokemusta ja osaamista. Tämä näkyy mm. infektiolukujen ylivoimaisessa pienenemisessä, koskien myös oman ja muiden HUS-alueen osastoja, joilla nämä kaksi sairaanhoitajaa ovat yhdessä hygieniahoitajien kanssa käyneet kouluttamassa henkilökuntaa. Toimenpiteet sujuvat nopeammin, komplikaatioita on vähemmän ja potilaat saavat parempaa hoitoa kun hoitajalla on enemmän aikaa kuin lääkärillä. Sairaanhoitajan käyttäminen tällaiseen työhön on myös kustannustehokkaampaa. Tuloksia on hyödynnetty niin, että nämä kaksi sairaanhoitajaa ovat HUS-alueella ja sen ulkopuolella kouluttaneet muihin sairaaloihin vastaavanlaiset tiimit, jolloin hoitotulosten paranemista on saatu valtakunnallisella tasolla. Sairaanhoitajan työn mielekkyys lisääntyy kun hän saa vaativampia työtehtäviä ja ammattiosaaminen paranee. Projekti on lisännyt myös anestesiasairaanhoitajien ja anestesialääkäreiden yhteistyötä merkittävällä tavalla. Tulevaisuudessa tiimiä mahdollisesti laajennetaan ja osa-aikaisuus katetrinasentajilla vaihtuu kokoaikaisuudeksi mikäli rahoitus saadaan järjestymään.

Yhteyshenkilöt


etunimi.sukunimi@hus.fi