28.8.2018
Asikkalan kunta, Asikkala

Kesäsomettajat

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kunta on astunut sosiaalisen median ja sähköisen viestinnän maailmaan viime vuosien aikana. Kuntaan palkattiin kesäsomettajat, jotka loivat positiivista kuntakuvaa iloisilla ja hyväntuulisilla päivityksillään. Somettajat tekivät annettujen raamien puitteissa vapaasti ideoiden päivityksiä tapahtumista, yrityksistä ja käyntikohteista sekä loivat erilaisia seurattavia sarjoja eri teemoista.
Tavoitteena posiitiivisen näkyvyyden lisääminen, avoimuus, helppo tavoitettavuus, matala kynnys lähestyä kuntaa ja antaa palautetta, tiedottaminen.
Sosiaalisen median käyttö näkyy kautta linjan koko kunnassa eri palvelualueilla.
Ratkaisu
Eri palvelualueilla ja yksiköissä on aktivoiduttu viestimään ajankohtaisista asioista sosiaalisessa mediassa sekä digitaalisissa työvälineissä. Kustannuksia sosiaalisen median käytöstä ei ole syntynyt. Kesäsomettajien palkkaus oli osa kunnan nuorten työllistämisprojektia.
Tulokset
Positiivinen kuntakuva vahvistui, tiedottaminen lisääntyi. Kuntalaisten ja henkilöstön yhteistyö lisääntyi, kohtaamiset kuntalaisten ja kunnan henkilöstön välillä lisääntyivät ja kuntalaisten osallistaminen parantui. Kesäsomettajien käyttö oli menestys, toimintaa varmasti jatketaan ensi kesänä ja jo nyt syksyllä samat somettajat jatkavat työtään opintojen ohessa. Säästöjä syntyi sähköisen järjestelmän käyttöönotosta, mm.paperiset tiedotteet siirtyivät historiaan.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Isa Maunula
isa.maunula@asikkala.fi
Kehittämispäällikkö
Asikkalan kunta