1.6.2018
Joensuun kaupunki, Joensuu

Kesäleiri työntekijöidemme lapsille

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Läksimme alkuvuodesta 2017 mukaan Väestöliiton perheystävällinen työpaikka - ohjelmaan. Väestöliitossa vieraillessamme poikkesimme samalla reissulla Hämeenlinnan ammattikorkeakoululla ja siellä kuulimme, että Saksassa on kokeiltu mallia, jossa työntekijöiden lapsille on järjestetty kesähoitoa helpottamaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja lisäämään perheiden yhteistä loma-aikaa.

Heti paluumatkalla takaisin Joensuuhun aloimme pohtia, mitä perheystävällistä organisaatiomme toiminnassa jo on ja mitä voisimme keksiä lisää. Lasten kesäleiri tuntui heti sellaiselta idealta, joka myös meidän organisaatiossamme varmasti hyödyttäisi lapsiperheitä, ja toisaalta miksi ei myös isovanhempia helpottaisi tieto, että ainakin osaksi kesää lapsille järjestyy toimintaa vanhempien ja/tai isovanhempien ollessa töissä.
Ratkaisu
Halusimme toteuttaa leirin jo heti ensimmäisenä kesänä idean syntymisestä. Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle tarjottiin mahdollisuutta lähteä mukaan, koska myös he olivat mukana Väestöliiton perheystävällisessä ohjelmassa.

Alustava kiinnostuksen ilmaisu työntekijöiltämme kysyttiin helmikuussa 2017. Kiinnostuneita perheitä oli sen verran, että päätimme järjestää leirin kesäkuussa 2017.
Yhteistyökumppaniksi saimme Riveria koulutuskuntayhtymän, josta saimme aikuisopiskelijoita mukaan apuohjaajiksi. Vastuuohjaajat tulivat oman organisaatiomme varahenkilöstöstä (lastentarhanopettaja ja päivähoitaja).

Kevään aikana pidettiin muutama suunnittelupalaveri, jossa mukana olivat myös nuorisopalvelut, koska he toteuttavat samankaltaisia leirejä vuosittain. Päävastuun leiripäivien ohjelman suunnittelusta ottivat opiskelijat, jotka saivat suorittaa leirillä työssäoppimisjakson.

Leiri toteutettiin arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.45-16.15 kesäkuun ajan.
Perheiltä perittiin pieni omavastuuosuus (30€/vko). Maksu sisälsi monipuolisen leiritoiminnan, lounaan, välipalan, leiripaidan ja vakuutuksen. Kokonaiskustannus leiristä oli noin 200€/vko/lapsi. Ulkopulista rahoitusta ei ollut. PKO:lta laskutettiin heidän leiriläistensä osuus kustannuksista.

Tulokset
Palaute leiristä oli niin loistavaa, että malli päätettiin vakiinnuttaa pysyväksi toiminnaksi. Nyt kesällä 2018 leiri järjestetään jo toista kertaa. Tuleva leiri toteutetaan lähes samankaltaisella suunnitelmalla kuin viime kesänä. Viime kesän palautteet on otettu huomioon, tältä osin myös henkilöstö on saanut vaikuttaa tulevan leirin suunnitteluun. Perheiden omavastuuta nostettiin hieman, tänä kesänä omavastuu on 50€/vko.

Leiristä on tullut kiitosta ja palautetta myös perheiltä, joilla ei itsellään ole pieniä lapsia. Toiminta koetaan erittäin hienona eleenä auttaa perheitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa ja yhteinen loma-aika kesälomakauden aikana koetaan tärkeänä.

Yhteyshenkilöt

Päivi Tolvanen
paivi.tolvanen@joensuu.fi
Henkilöstön kehittämispäällikkö
Joensuun kaupunki

Päivi Tolvanen
paivi.tolvanen@joensuu.fi
Henkilöstön kehittämispäällikkö
Joensuun kaupunki