17.10.2019
Espoon kaupunki, Espoo

Kaupunki palveluna innovatiivisen hankinnan keinoin

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Espoon kaupunki ottaa seuraavan askeleen kohti digitaalista kaupunkia projektissa, jossa kehitetään City as a Service eli Kaupunki palveluna -mallia innovatiivisen hankinnan keinoin.

Kaupunki palveluna -mallin taustalla on ajatus siitä, että kaupungit ovat olemassa palvellakseen asukkaita sekä kaupungissa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä. Kaupunkikehittämisen keskiöön nousevat palvelukeskeinen ajattelutapa, joustavuus, saavutettavuus sekä verkostomainen resurssien jakaminen ja hyödyntäminen.

Erilaisia Kaupunki palveluna -kokeiluja on Espoossa tehty jo aiemmin, kuten Koulut palveluna -malli (SaaS) tai erilaiset Liikkuminen palveluna -kokeilut. Tässä projektissa kehitetään yhdessä yritysten kanssa digitaalinen alustaratkaisu, joka tukee erilaisten Kaupunki palveluna -toimintamallien toteuttamista kaupungeissa.

Ensimmäinen konkreettinen sovelluskohde on tilat ja niiden hallinta sekä joustava käyttö. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja tilojen hallintaan kustannusvaikuttavasti.
Ratkaisu
Projektissa tehdään ensin esiselvitys, jossa tarkastellaan laajasti millaisia palveluperustaisen logiikan mukaisia toimintamalleja kaupungeilla ja yrityksillä eri puolilla maailmaa on ja miten Espoossa voitaisiin ottaa näitä käyttöön. Samalla mietitään millaisia riskejä eri toimintamalleihin voi liittyä ja miten uusien palveluratkaisujen vaikuttavuus varmistetaan.

Ennen digitaalisen alustaratkaisun kehittämistä toteutetaan erilaisia kokeiluja. Ensimmäinen kokeilu liittyy Koulu palveluna-mallin soveltamiseen eri alueilla. Muiden kokeilujen kohteet tarkentuvat, mutta liittyvät kaupungin ja kaupunkiyhteisön tilojen avaamiseen.

Projektin hankinnat tehdään hyödyntäen innovatiivisia hankintamenetelmiä, eli uudenlaisia tapoja toteuttaa julkista hankintaa, kun kohteena on uusi tuote tai palvelu, joka ei ole vielä laajasti käytössä. Tavoitteena on, että kaupungin uudenlaiset toimintatavat synnyttävät myös uutta innovatiivista liiketoimintapotentiaalia yrityksille. Kaupunki palveluna -toimintatapa perustuu vahvasti verkostoissa tehtävään yhteistyöhön, joten yrityksillä on projektissa merkittävä rooli.

Projektilla on Business Finlandin Innovatiivisten hankintojen rahoitus, joka on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen.

Projekti on käynnissä vuoden 2020 loppuun asti.
Tulokset

Yhteyshenkilöt

Veera Vihula
veera.vihula@espoo.fi
Projektipäällikkö
Espoon kaupunki

Veera Vihula
veera.vihula@espoo.fi
Projektipäällikkö
Espoon kaupunki