8.4.2021
Helsingin kaupunki/Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsinki

Kannustuspalkkio uusille varhaiskasvatuksen opettajille ja heidän löytäjilleen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Helsingissä on valtava pula pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista, joten mietittiin keinoja, joilla heitä saataisiin Helsinkiin töihin. Tavoitteena oli, että pätevien varhaiskasvatuksen opettajien määrä ja suhteellinen osuus henkilöstöstä kasvaa.
Ratkaisu
Varhaiskasvatuksessa sekä laajemmin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla mietittiin keinoja saada lisää varhaiskasvatuksen opettajia. Toimialan johto esitti poliittisille päättäjille, että "Uusien varhaiskasvatuksen opettajien kannustuspalkkio" tuhat euroa voidaan myöntää vakinaiseksi otetulle varhaiskasvatuksen opettajalle 6 kuukauden koeajan päättymisen jälkeen. Lisäksi ”Löydä osaaja -palkkio” 500,00 euroa voidaan myöntää toimialalla työntekijälle, joka löytää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle varhaiskasvatuksen opettajan (ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajan).
Tulokset
Pätevien varhaiskasvatuksen opettajien määrä on kasvanut, joka näkyy laadukkaampana varhaiskasvatuksena. Pula on vieläkin suuri, ja palkkioita käytetään edelleen yhtenä keinona tilanteen parantamiseksi.

Yhteyshenkilöt

Ari-Jukka Luhtavaara
ari-jukka.luhtavaara@hel.fi
Pääluottamusmies
Helsingin kaupunki/Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala