2.10.2017
Kaavin kunta, Kaavi

Kaavin kutsunnat peruskoulun päättäville

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Meillä on huoli nuorista, jotka peruskoulun jälkeen jäävät koulutuksen ulkopuolelle tai keskeyttävät opintonsa. Kaavilaiset yläkouluikäiset opiskelevat naapurinkunnissa, koska omaa yläkoulua ei ole. Nuoriin halutaan kuitenkin säilyttää kontakti ja ennaltaehkäistä heidän putoamistaan koulutuksen ulkopuolelle.

Jokainen peruskoulunsa päättävä nuori halutaan kohdata ja olla mukana varmistamassa peruskoulun jälkeistä sijoittumista jatko-opintoihin. Kohtaamisen kautta tehdään samalla kunnan palveluja tutuiksi ja madalletaan kynnystä palveluihin hakeutumiseen. Päätavoitteena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.
Ratkaisu
Kaavin kutsunnat toteutuvat kunnassa etsivän nuorisotyön ja naapurikuntien yläkoulujen opinto-ohjaajien yhteistyön kautta. Kutsunnoissa haastatellaan kaikki yläkoulunsa päättävät kaavilaisnuoret ennen yhteishakua. Yksilöhaastatteluissa kartoitetaan nuorten jatkosuunnitelmia ja keskustellaan jatkomahdollisuuksista. Samalla etsivä nuorisotyöntekijä tutustuu nuoriin ja tekee tutuksi omaa työtään, tarvittaessa voidaan jo sopia tapaaminenkin.
Tulokset
Kaavin kutsuntojen kautta on varmistunut kontaktin saaminen kokonaiseen ikäluokkaan heidän siirtyessään peruskoulusta toisen asteen opintoihin. Kutsuntojen kautta nuoret jatkosuunnitelmineen ovat tulleet tutuksi etsivälle nuorisotyöntekijälle, joka on voinut tarvittaessa olla nuoriin yhteydessä peruskoulun päätyttyä ja varmistaa nuoren etenemistä polullaan.

Kaavilla etsivän nuorisotyön asiakkaista suurin osa tulee asiakkuuteen ns. suoralla yhteydenotolla. Tämä kertoo siitä, että kynnys olla yhteydessä kunnassa olevaan palveluun on matala. Kaavin kutsunnat on todennäköisesti yksi tekijä siinä, että palvelu on tullut nuorelle tutuksi ja hänen on ollut helpompi lähestyä etsivää nuorisotyöntekijää itse. Luodun toimintamallin mukaisesti toimitaan jatkossakin kunkin ikäluokan kohdalla.

Yhteyshenkilöt

Anne Toivanen
anne.toivanen@kaavi.fi
Etsivä nuorisotyöntekijä
Kaavin kunta

Riitta Iivanainen
riitta.iivanainen@kaavi.fi
vapaa-aikatoimensihteeri
Kaavin kunta