6.9.2019
Limingan kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, Liminka

Joustava esi- ja alkuopetus 0-2

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajapinnan joustavoittamista tarvittiin. Sama on kirjattu myös nykyiseen hallitusohjelmaan. Ensimmäinen uuden koulun lukuvuosi käytettiin toiminnan suunnitteluun ja mallintamiseen. Tämä vuosi jo mallin toteutukseen. Tavoitteena oli koulupolun alun joustavoittaminen oppilaiden tarpeiden mukaan. Toiveena on, että tästä tulee valtakunnallinen käytäntö.
Ratkaisu
Vastaavankaltaisia malleja on toteutettu muissakin kunnissa, mutta erona Limingan malliin on se, että 1/3 joustavan esi- ja alkuopetuksen ryhmästä on esikoululaisia. Kävimme vierailulla lähikunnissa etsimässä omaa malliamme, esitimme mallimme joustavan esi- ja alkuopetuksen messuilla. Toiminnassa on ollut mukana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johto, käytännön toteuttajat sekä vanhemmat siltä osin, että heiltä kysyttiin, hyötyisikö heidän lapsensa joustavasta mallista. Kehitimme oppimiskokonaisuuksien vuosikellon ja arviointimallin. Ulkopuolista rahoitusta ja asiantuntija-apua ei ollut. Kustannuksia aiheutui vain vierailu- ja suunnittelupäivien sijaisista.
Tulokset
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välinen kynnys madaltui. Yhteissuunnittelu vahvistui. Lapsen koulupolun alku joustavoitui. Yhteistyö heijastui myös terveydenhoitopuolelle, sillä koulun terveydenhoitajat tarkastavat nyt myös esiopetuksen oppilaat. Kokonaiskuva lapsesta vahvistuu ja tiedonsiirto joustavoituu. Toimintaa esitellään vierailijoille. Kiinnostusta on ollut valtakunnallisesti, koska koulun kehittämistehtävästä on uutisoitu puolet Suomea kattavassa sanomalehti Kalevassa.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Raija Johnson
raija.johnson@liminka.fi