23.1.2018
Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus, Joroisten toimipiste/Terveydenhuollon vastaanottopalvelut, Joroinen

Joroisten terveysasemalla asiakaspalvelu on kaiken A ja O

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Tuleva valinnanvapauslaki ja maakuntauudistus tuovat uusia haasteita sote-asemille ja terveydenhuollon ammattilaisten työhön. Joroisten terveysasema haluaa olla toiminnassaan kilpailukykyinen ja vetovoimainen.

Idea Joroisten vastaanottopalvelujen kehittämiseen syntyi kesäkuussa 2017 tehdyn kuntalaiskyselyn tuloksista. Kehittämisidea liittyi Varkauden kaupungin Suomi100 juhlavuoteen. Varkaus antoi koulutusta ja myös rahallista tukea.

Kuntalaiskyselystä nousi 3 teemaa, joita jatkojalostimme moniammatillisella joukolla. Teemat olivat : asiakaspalvelu, terveysaseman odotustilat ja viihtyisyys sekä vastaanottotapahtuma.
Ratkaisu
Kehittämisvaiheet:
1) kuntalaiskysely 6/2017 (netti ja paikallislehti ja vastaanottojen odotusauloissa olevat lomakkeet)
2) tulosten analyysi, teemoittaminen 9/2017
4) Sparraajan valinta KunTeko -toimisto: Tampereen yliopisto dosentti Sirpa Syvänen
3) Työskentelysuunnitelma, mitä konkreettisia asioita haluamme kehittää yhdessä.
4) Sparraus 1 marraskuussa 2017 -työskentelymenetelmänä käytettiin avointa dialogia
5) Sparraus 2 joulukuussa 2017-työskentelymenetelmä avoin dialogi.

Mukana terveydenhuollon eri sektorien työntekijöitä ja avohoidon esimies.

Tulokset
Avoimen dialogin menetelmällä työstettiin ja päivitettiin ajan tasalle yhdessä toimipisteemme ja työmme:
1) Arvot käytännön tasolle eli meille muodostui yhteinen näkemys työmme perustaksi.
2) Perustehtävä keskusteltiin ja toimipisteelle muodostui yhteinen näkemys
3) Asiakaslähtöinen toiminta, yhteinen ymmärrys mitä se on käytännössä.
4) Yllä mainituista muodostui myös perustehtävä + missio aukikirjoitettuna ja käytäntöön vietynä.
5) Meille muodostui yhteinen tahtotila, mitä kohti menemme.

Jatkamme kehittämistä:
7) Pelisäännöt, josta syntyy tasainen laatu ja hyvä asiakaspalvelu
8) Sovimme myös, miten meillä toimii hyvä viestintä ja kuinka panostamme markkinointiin

Asiakaslähtöisyys tulee näkymään kaikessa toiminnassa. Asiakkaat odottavat jo nyt joustavaa ja nopeaa palvelua. Vahvuutemme ovat keskeisten vastaanottopalvelujen läheisyys, nopea avunsaanti ja monipuolinen osaaminen. Vastaanottoajan saa nopeasti sekä lääkärille että hoitajalle.

Kehittämisprosessin aikana on syntynyt paljon uusia ideoita. Olemme hyvässä kehittämisvauhdissa kohti tulevaisuutta. Asiakkaan kohtaamista hiomme entistä ystävällisemmäksi ja palvelua vaikuttavammaksi. Asiakkaan palvelutarve ohjaa kaikkea toimintaamme.

Panostamme odotustilojen viihtyisyyteen. Uusia kalusteita sijoittelemme niin, että asiakkaamme ikään kuin odottavat vastaanotolle pääsyä olohuonemaisessa tilassa. Lapsiasiakkaat huomioimme myös tekemällä ympäristöä kodinomaisemmaksi - ”odotustilasta olohuoneeksi”.

Lisätietoa liitteissä.
Liitteet
Artikkeli Asiakaspalvelu kaiken A ja O22012018.docx
Joroisten terveysasema_ Asiakaspalvelutaidot_A_O_22012018.pdf

Yhteyshenkilöt

Viljakainen, Salme
salme.viljakainen@varkaus.fi
Avohoidon esimies
Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus

Virpi Koponen
virpi.koponen@varkaus.fi
sairaanhoitaja
Varkauden sosiaali ja terveyskeskus/Joroisten terveysasema/vastaanotto