15.10.2019
Imatran kaupunki, Imatra

Johtoryhmä jalkautuu

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Työhyvinvointikyselyssä paljastui, että henkilöstö kokee johdon osin etäiseksi ja kaupungin toiminta näyttäytyi kaupungintalokeskeisenä. Esimerkiksi opetushenkilökunta koki olevansa enemmän töissä kouluilla kuin kaupungilla.

Organisaatiossa on käynnissä suuret muutokset ja yhteisen tavoitteen jalkauttaminen koko henkilöstölle koettiin tärkeäksi. Samalla haluttiin viestittää, että johtoryhmä on aidosti koko organisaation käytössä ja haluaa tukea kaikkia yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. Ryhdyttiin parantamaan keskinäistä kommunikaatiota, yhteishenkeä ja organisaation kykyä onnistua muutoksissa.
Ratkaisu
1. Kerättiin palaute ja kehittämisideat koko henkilöstöltä (työhyvinvointikysely, Innoduel-ideointi).
2. Tulokset analysoitiin johtoryhmässä ja ideoitiin ratkaisuja kehittämistarpeisiin.
3. Ratkaisuksi muovautui johtoryhmän jalkautuminen työpaikoille arjen keskelle
4. Pyydettiin kutsumaan työpaikoille, onnistuttiin saamaan työyhteisöt innostumaan vierailuista, erityisesti päällikkötaso sitoutui idean levittämiseen hyvin omille tiimeilleen.
5. Vierailuja toteutetaan noin 1 per viikko noin 1-2 tuntia, johtoryhmäläiset ovat sitoutuneet varsin hyvin kiertämään eri yksiköissä. Vierailut ovat hyvin epämuodollisia, kenenkään ei tarvitse nähdä vaivaa etukäteen.
6. Jokaisesta vierailusta lyhyt kuvallinen juttu Intrassa ja myös sosiaalisessa mediassa.
Tulokset
1. Henkilökunta on kehunut ideaa ja toteutusta hyväksi, koska vierailut ovat vaivattomia ja johtoryhmä on saanut nähdä todellista työpaikkojen arkea siloittelematta.
2. Johtoryhmä on kokenut vierailut antoisiksi. Kyläilyt ovat mahdollisuus nähdä oman hallintokuplan ulkopuolelle. Samalla olemme voineet avata myös strategiatavoitteitamme eteenpäin.
3. Kokemus on, että vierailut kasvattavat organisaation yhteishenkeä ja keskinäistä luottamusta. Johtoryhmäläisiä on helpompi lähestyä eri puolilta organisaatiota.
4. Henkilökunta on kertonut vapautuneesti omista kehittämisideoistaan. Niitä on kerätty johtoryhmän ideataululle. Ideoita pidetään näin esillä ja viedään eteenpäin aktiivisesti.
6. Uskomme, että työhyvinvointi ja muutoksen sietäminen on aiempaa paremmalla tasolla.

Yhteyshenkilöt

Kaisa Heino
kaisa.heino@imatra.fi
apulaiskaupunginjohtaja
Imatran kaupunki