10.3.2020
Hausjärven kunta, Hausjärvi

Itseohjautuvuuden vahvistaminen ruoka- ja siivouspalveluissa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Itseohjautuvuuden vahvistaminen –kehityshanke on jatkoa Kuntekon (kunta- ja maakunta-alan kehittämisohjelma) itseohjautuvuustyöpajalle, johon Hausjärven kunnan ruoka- ja siivouspalvelut hakivat ja valittiin mukaan syksyllä 2019.

Ruoka- ja siivouspalvelujen toimintaa kehitetään nyt voimakkaasti käyttöönotettavilla ruokapalvelun toiminnanohjaus- ja omavalvontajärjestelmillä. Aikaisemmin siivouspalvelut ovat kokeneet kehittämistoimenpiteet menetelmien ja laitteiden nykyaikaistamisella.

Itseohjautuvuuden vahvistaminen –kehittämishanke mahdollistaa ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstön työnhallinnan, työn imun, työmotivaation ja työhyvinvoinnin kehittymisen ja parantumisen.

Keskiössä on voimaantumisen kokemus: Olen työni hallitseva ammattilainen. Voin vaikuttaa työhöni ja organisaation toimintaan sekä niiden kehittämiseen, ovat kehittämishankkeen perimmäisiä ajatuksia.

Hanketta toteutetaan osallistavien työpajojen muodossa, joissa henkilöstö on aktiivisesti mukana alusta alkaen kehittämässä uusia, itseohjautuvuutta tukevia toimintatapoja.

Itseohjautuvuuden vahvistaminen –kehittämishanke toteuttaa Hausjärven kunnan henkilöstöohjelmaa tavoitteellisesti.

Henkilöstöohjelman tavoitteen mukaisesti henkilöstöä kannustetaan osallistumaan oman työn jatkuvaan kehittämiseen, työmenetelmien järkeistämiseen ja sujuvoittamiseen sekä vahvan yhteistyön rakentamiseen. Henkilöstön tarvittavaan koulutukseen panostetaan. Lisäksi Hausjärven kuntastrategiaan on yhdeksi arvoksi määritelty luovuus, joka tarkoittaa kehittämismyönteisyyttä, uutta ajattelua, kuntalaisten tarpeiden huomiointia sekä rohkeutta ja draivia kohti uutta suunnatessa.
Ratkaisu
Hanke käynnistyy kevään 2020 aikana.
Tulokset
Tuloksia saadaan vuoden 2020 lopulla.

Yhteyshenkilöt

Lilli Salomaa
lilli.salomaa@hausjarvi.fi
henkilöstöpäällikkö
Hausjärven kunta

Lilli Salomaa
lilli.salomaa@hausjarvi.fi
henkilöstöpäällikkö