23.8.2018
Kuhmon kaupunki, Kuhmo

Itärajalla rajojen yli

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Huomattiin että kaupungin palvelualueiden välistä yhteistyötä tiivistämällä voidaan palvella asiakkaita entistä paremmin. Ryhdyttiin pitämään yhteisiä säännöllisiä palavereja Kuhmon työpajan, etsivän nuorisotyön ja työllisyyspalveluiden kesken. Palavereissa etsitään tapoja tiivistää ja tehostaa yhteistyötä innovatiivisessa asiakaspalvelun hengessä.
Ratkaisu
Koko henkilöstö oli mukana yhteisiä palavereja suunnittelemassa ja niiden sisältöä miettimässä.
Tulokset
Kuhmon työpajan, etsivän nuorisotyön ja työllisyyspalvelujen yhteistyön tiivistyessä yhteisille asiakkaille tuotettujen palvelujen intensiteetti kasvaa ja heille etsittyjen ratkaisujen vaikuttavuus paranee. Tämä tuottaa positiivista taloudellista ja ei-taloudellista lisäarvoa asiakkaiden elämänlaadun kohentuessa ja heidän työllistyessään entistä paremmin.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Juha Heinonen
Juha.Heinonen@ Kuhmo.fi