23.3.2017
Kontiolahden kunta, Kylmäojan koulu, Kontiolahti

Ison alakoulun arjen liikunnallistaminen - arkiliikunnan voimakas lisääminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kuntamme on mukana Liikkuva koulu- hankkeessa ja sen myötä aloimme koulussamme miettiä eri keinoja oppilaiden ja opettajienkin arjen liikunnan lisäämiseksi pari vuotta sitten. Sijoitimme lukujärjestyksiin puolen tunnin ns. pitkän välitunnin, jonka aikana kaikki koulumme oppilaat voivat tehdä kunnollisia, yhtäjaksoisia liikuntasuorituksia.

Välituntikäyttöön hankimme koulun pihalle merikontin, joka toimii välituntivälinelainaamona. Oppilaat toimivat vuorollaan lainaamon hoitajina ja jokaisella oppilaalla on oma lainaamokortti, jolla he voivat lainata käyttöönsä yhden välituntivälineen. Välineitä on lainaamossa sekä talvi- että kesäkäyttöön.

Pitkällä välitunnilla on oppilailla myös mahdollisuus liikkua koulun suuressa liikuntasalissa, jonka käyttö on aikataulutettu, toiminta koordinoitu ja valvonta sovittu. Oppituntien aikana pyritään liikkumaan myös mahdollisimman paljon, lukuläksyt luetaan kävellen koulun käytävillä, oppilaita istuu voimistelupallojen päällä, pidetään jumppahetkiä kesken oppitunnin jne.

Koulun välituntipihaa on laajennettu lähimetsään, jossa voi liikkua vuodenaikojen mukaan.Opettajille on päivittäin mahdollisuus käyttää omatoimisesti koulun monipuolista kuntosalia, liikuntasalin lisäksi. Lukuvuoden aikana on useita liikuntatapahtumia ja tempauksia.

Lähiseudulla toimivat urheiluseurat käyvät pitämässä liikuntatunteja ja esitelemässä lajejaan. Joka toukokuussa pidämme vanhempaintoimikunnan kanssa liikuntaillan, johon liikunnallisen ohjelman järjestävät vanhemmat yhteistyökumppaneineen. Kyseinen ilta on aina koulupäivä.

Lisäresurssia olemme saaneet hankerahoituksesta ja kolmannelta sektorilta talkootyön muodossa. Tavoitteksi asetimme pari vuotta sitten koulun arjen liikunnan monipuolistamisen ja liikkumaan innostamisen. Tässä katsomme onnistuneemme erittäin hyvin. Samaa kertoo oppilaskyselyjen palaute.
Ratkaisu
Aluksi ideoimme opettajien ja ohjaajien kanssa tavoitteemme. Tämän jälkeen teimme toteuttamissuunnitelman talousarvioineen. Sitten keräsimme oppilailta ideoita.

Toteuutamisvaiheessa olemme määrätietoisesti edenneet askel kerrallaan ja nyt koemme olevamme jo erittäin lähellä ihannetilaa.

Toteuttamisessa on ollut mukana hankerahoituksen osalta kunnan koulutoimi ja koulun tasolla koulun johto ja kaikki työntekijät sekä erityisesti oppilaat.

Uusina toimintamalleina on otettu käyttöön mm: pitkä välitunti, välituntilainaamo, sisävälitunti, liikuntaan yllyttävä virikemateriaali ympäri koulua, liikuntapahtumat, liikunnallinen iltakoulu, kolmannen sektorin lajiesittelyt, liikuntasuoritusten yleinen huomioiminen ja menestyjien palkitseminen (useita mitalikahveja koulun ruokalassa eri lajien mitalisteille lukuvuoden aikana), vanhempainilloissa kerrataan omin lihaksin koulumatkan tekemisen merkitystä, move-mittaukset 5.-luokkien oppilaille, valinnasiaineissa on mukana paljon erilaisia liikunnallisia elementtejä, laskettelumatkat kouluaikana ym.

Kustannuksia on kertynyt 1 -3 tuhatta euroa vuodessa. Noin puolet hankerahalla ja loput koulun omista varoista.
Tulokset
Koulun arki on muuttunut iloisemmaksi ja oppilaiden liikunnallisuus on lisääntynyt.
Kaikki koulun tilat ovat aktiivisessa käytössä ja jatkuvasti pyritään löytämään ratkaisuja, joissa opetusten toteutus voisi tapahtua luokan seinien ulkopuolella.

Toiminta on lisännyt yleistä hyvinvointia. Koulumme kaikille oppialaille tehtiin sähköinen kysely 2/2017, jossa oli 10 kysymystä koulukäyntiin liittyen. Arviointiasteikko oli 1 - 5. Vastausten keskiarvo oli 4,58!

Säästöjä syntyy kun poissaolot vähenevät ja viihtyvyys lisääntyy. Tarkkaa euromäärää on vaikea määritellä.

Tuloksia levitämme aktiivisesti koulutoimemme sisällä, kerromme jos joku kysyy, mutta emme tuputa tietoamme ja kokemuksiamme. Koulumme on erittäin haluttu työpaikka. Virka- ja tehtävähakuihin saatu "hakijatulva" kertoo hyvästä maineestamme. (yhteen opettajan paikkaan oli 124 hakijaa!)

Jatkamme toimintaamme niin, että pidämme jatkuvan kehittämisen vaihetta yllä ja haemme liikunnallistamisen vinkkejä aktiivisesti ja jatkuvasti. Tätä tehtävää hoitaa erityisesti, pientä lisäkorvausta vastaan, tehtäväänsä täysillä antautunut liikunnan vastuuopettajamme ja rehtori pyrkii kaikin keinoin kehitystä tukemaan ja pitämään yllä jatkuvaa innostumisen ilmapiiriä.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Anssi Rauma
anssi.rauma@kontiolahti.fi
rehtori
Kontiolahden kunta