14.10.2019
Limingan kunta, Liminka

Ilkivallan ennaltaehkäisy osallistaen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kuntaan valmistui kaksi uutta tekonurmipintaista jalkapallokenttää. Heti käytön alkamisen yhteydessä huomattiin, että väärinkäytöksiä ja suoranaista ilkivaltaa alkoi esiintymään lasten ja nuorten toimesta. Halusimme kehittää ohjeistuksen ja toimintamallin osallistaen lapsia ja nuoria.
Ratkaisu
Päätimme kuvata kenttien käyttöohjeet videolle. Kokosimme lapsista ja nuorista porukan ja teimme karkean käsikirjoituksen ajatuksena kehittää esimerkkitilanteita kuvaussession aikana lasten ideoimana. Lapset ja nuoret löytyivät eri kouluista ja eri ikäryhmistä. Ajatuksena, että videolla seikkailee kaikkien tuntemia lapsia ja kenttien ohjeistus tuodaan näin lähelle kaikkia kunnassa asuvia lapsia ja nuoria. Lahjakkaat näyttelijänalut palkittiin kuvaussession jälkeen heijastinvaloilla. Videoa kehittelemässä oli liikelaitosjohtaja, rakennusinsinööri, nuorisovastaava ja liikuntapalvelupäällikkö sekä viestintäasiantuntija.
Tulokset
Video jaetaan kunnan nettisivuilla syksyn aikana ja se tullaan esittämään kouluissa heti syksyllä ja aina keväisin. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret jakavat videota omissa some-kanavissaan, näin saavutetaan maksimaalinen hyöty. Videolla pyritään osoittamaan selkeät rajat, mitä kentällä saa tehdä ja mitä ei. Lisäksi videolla pyritään myös tuomaan ilmi, että ollaan kaikkien kaveri ja näin vaikutetaan myös kiusaamiseen kenttien alueella. Videon viesti on, että yhdessä liikkuen on mukavaa! Kustannukset videon tekemisestä pysyivät maltillisina. Videon työstämiseen kului kahdelta-kolmelta henkilöltä 2-3 h. Muilta osallistuneilta n. 1 h kuvauksiin.

Videon hyötytavoite on vähentää ilkivaltaa ja kiusaamista yleisillä liikunta-alueilla.

Yhteyshenkilöt

Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi
marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi
liikelaitosjohtaja
Kunnallistekniikan liikelaitos