6.9.2021
Ikaalisten kaupunki/kotisairaala, Ikaalinen

Ikaalisten kotisairaala. Pienen kunnan ISO kotisairaala

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Tarve ja halu kotisairaalalle syntyi kotihoidon sairaanhoitajilta. He näkivät omassa työssään, että Ikaalisissa on kotisairaalalle tarvetta ja aloittivat itse kehittämään kotisairaalaa omaan työhönsä. Tavoitteeksi asetettiin potilaiden laaja ja ammattitaitoinen hoito kotona, jolloin erikoisairaanhoidon kulut ja asiakkaiden siirtojen määrä vähenevät.
Ratkaisu
Kehittämisessä edettiin tutustumalla muiden kuntien kotisairaalan toimintaan ja luoden sen pohjalta Ikaalisten oma kotisairaalan toimintamalli ja työprosessit. Kotihoidon sairaanhoitajat olivat itse kehittämässä kotisairaalaa. Kotisairaala päätettiin liittää kotihoidon alle.
Tulokset
Kotisairaala on tuonut säästöjä erikoisairaanhoidon kustannuksiin, potilaalle inhimillisyyttä, kun on saanut hoitoa kotiin. Mahdollistanut enemmän kotisaattohoitoja ja tukenut potilaspaikkojen riittävyyttä. Nyt uutena kehittämistyönä yhteistyö aloitettu ensihoidon kanssa, jolloin ensihoito voi siirtää myös potilaan jatkohoidon kotisairaalaan lääkärin luvalla. Kehittämistyötä jatketaan tämän suhteen edelleen.

Yhteyshenkilöt

Tiina Hankala
tiina.hankala@ikaalinen.fi
kotihoitopäällikkö
Ikaalisten kaupunki