5.12.2018
Ikaalisten kaupunki, ravitsemis- ja siivouspalvelut, Ikaalinen

Ikaalisissa lisättiin yhdistelmätyöntekijöiden siivousosaamista

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Ikaalisten kaupungilla on useampi kohde, jossa työntekijä työskentelee sekä keittiöllä että siivouksessa. Näillä yhdistelmätyöntekijöillä on ennestään keittiöalan koulutus, mutta ei siivousalan koulutusta. Yhdistelmätyötä tehdään pääosin kouluilla ja päiväkodeilla.

Yhdistelmätyö tulee lisääntymään vuosi vuodelta ja moniosaajia tarvitaan koko ajan lisää, joten tarjosimme yhdistelmätyöntekijöille mahdollisuuden suorittaa laitoshuoltajan ammattitutkinnosta pakolliset osat oppisopimuskoulutuksella. Koulutuksella haluttiin lisätä työntekijöiden ammattitaitoa myös puhtaanapidossa.
Ratkaisu
Oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä sovittiin yhdessä Saskyn kanssa. Keväällä 2017 kartoitetiin halukkaita osallistujia koulutukseen. Infotilaisuuden jälkeen koulutukseen ilmoittautui yhdeksän työntekijää, mikä oli erittäin hyvä määrä.

Koulutuksen teoriapäivät järjestettiin Ikaalisissa ja näyttötutkinnot suoritettiin omissa työkohteissa. Koulutus alkoi syksyllä 2017 ja kesti n. 10 kk.

Vaikka olimme sopineet, että työntekijät suorittavat pelkän osatutkinnon, kaikki halusivat lopulta suorittaa koko laitoshuoltajan ammattitutkinnon. Tämä onnistui hienosti ja valinnaisina tutkinnon osana suoritettiin työalueeseen opastaminen.
Tulokset
Koulutuksesta oli paljon hyötyä työntekijöille. Siivoustyön tekemiseen on tullut varmuutta ja omaa työtä osataan suunnitella aivan eri tavalla kuin ennen. Asiakkaat ovat tyytyväisiä kun puhtaudesta ja keittiöstä pitää huolta moniammattilainen.

Keväällä 2018 osaamista laajennettiin lisää, kun kolme puhtausammattilaista suoritti osatutkinnon nimeltä kodin ruokapalvelut. Tutkinto tuo osaamista mm. työskentelyyn päiväkotien keittiöllä, valmistamaan aamu- ja välipalat, sekä vastaanottamaan muualta kuljetetun ruoan ja laittamaan sen tarjolle.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Karita Saarinen
karita.saarinen@ikaalinen.fi
siivoustyönohjaaja
Ikaalisten kaupunki, Ravitsemis- ja siivouspalvelut

Kaija Rönni
kaija.ronni@ikaalinen.fi
palvelupäällikkö
Ikaalisten kaupunki, Ravitsemis- ja siivouspalvelut