20.9.2019
Asikkalan kunta, Hyvinointipalvelut, Asikkala

Hyvinvointikertomus muuttuu yhteiseksi Hyte-työksi

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Tehtävänäni oli laatia kunnan hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018 sekä hyvinvointisuunnitelma 2019. Kunnassa ei ollut kuvausta aiemmasta hyvinvointikertomustyöstä, joten työ piti aloittaa ns. puhtaalta pöydältä. Asikkalan kunnassa työntekijöillä on ollut mahdollisuus suorittaa tuotekehitystyön ammattitutkinto. Osana tutkintoa loin toimintamallin hyvinointikertomustyölle.
Ratkaisu
Kehittämistyö alkoi tutustumalla muualla tehtyihin hyvinvointikertomuksiin ja -suunnitelmiin. Keräsin muiden kuntien hyvinointikertomuksista ideoita ja käytäntöjä, joita voin hyödyntää Asikkalan prosessissa. Hyödynsin prosessissa myös hyvinvointikertomus.fi -työkalua, minne lopullinen tuotos myös tallennettiin julkisesti nähtäville. Prosessin aikana hankin kunnan eri palvelualueiden, yhteistyöverkostojen sekä kuntalaisten näkemyksiä hyvinvointiin liittyen. Olennainen osa hyvinointikertomustyötä on myös tilastotiedon kerääminen ja analysointi sekä eri tietolähteistä kerättyjen tietojen kokoaminen ja yhdistäminen.

Yhteistyötahojen ja tomijoiden motivointi työskentelyyn osoittautui ajoittain hyvin vaativaksi. Tilanteiden ratkaisemiseksi tuli ottaa nopeasti käyttöön erilaisia menetelmiä ja tapoja, että tarvittavat toimijat saatiin koolle. Lopulta hyvinvointikertomusta oli laatimassa kattava joukko kunnan sekä yhteistyötahojen edustajia. Huomion ja kiinnostuksen herättämiseksi hyvinvointikertomusta on kuvattu yhdellä A4 kokoisella kuvalla, mihin on kerätty muutamia keskeisimpiä indikaattoritietoja.

Tulokset
Koko prosessi hyvinvointikertomuksen laatimiseksi on mielestäni yhtä tärkeä osa hyvinoinnin ja terveyden edistämistyötä kuin varsinainen kirjallinen lopputulos. Uskon, että prosessin aikana eri tahojen näkemykset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja siihen liittyvistä tekijöistä selkeytyivät ja laajentuivat. Tietoisuuden lisääntyminen lisää mahdollisuuksia tehdä työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Toimintamalli, jolla hyvinointikertomus toteutettiin on toistettavissa myös seuraavaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa laadittaessa. Hyvinvointikertomustyön juurruttaminen osaksi kunnan vuosittaista työskentelyä vaatii kuitenkin vielä työtä.


Liitteet
KUVA HVK VALTUUSTO ASIKKALA.jpg

Yhteyshenkilöt

Saila Juntunen
saila.juntunen@asikkala.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Asikkalan kunta