14.10.2019
Limingan kunnan varhaiskasvatus, Liminka

Hyvinvointiin ja kuntoiluun liittyviä välineitä päiväkotiin henkilökunnalle

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Meillä on kunnassa hyvinvoinnin teema kaikilla hallinnon aloilla. Me olemme varhaiskasvatuksessa usein tiukoilla isojen ryhmien ja vaihtuvien työkavereiden kanssa. Mietittiin, miten saisimme hyvinvoinnin lisäbuustia arkeen ja yksilöidysti henkilökunnalle. Keksittiin idea, että ostetaan isot kassit erilaisia kuntoiluun ja hyvinvointiin liittyviä välineitä jokaiseen päiväkotiin, josta päiväkodin johtaja jakaa niitä ilmiantojen perusteella. Tarkoituksena oli kiinnittää huomio hyvään ja positiiviseen työotteeseen ja -asenteeseen.
Jospa joku vaikka innostuisi oman hyvinvoinnin ja kuntoilun lisäämiseen välineen myötä! Aiomme ottaa tämän tapaisen työmallin käyttöön jatkossakin.
Ratkaisu
Ostimme kasapäin välineitä, jotka jaettiin päiväkotien kesken niin, että niitä on suhteessa henkilökuntaan kaikilla saman verran. Mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa oli varhaiskasvatuksen johtotiimi.
Tulokset
Kehittämistyö on vasta alussa, mutta nyt jo on nähtävissä positiivista hyvän huomaamista ja työyhteisön yhteistä hyvää. Tämä vaikuttaa myönteisesti työpaikan ilmapiiriin ja tavoitteena onkin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tiedostaminen ja sen lisääntyminen. Toimintaa jatketaan ja jalostetaan tarpeen mukaan. Toiveena olisi saada työhyvinvointia lisättyä niin, että voisi joskus näkyä sairauspoissaolojen vähenemisenä.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Sari Supperi
sari.supperi@liminka.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Limingan kunta