14.10.2019
Porin kaupunki, HR-yksikkö, Pori

Hyvästä työstä hyvää mieltä – henkilöstön uudet ketterät palkitsemiskäytännöt

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kunta-alalla henkilöstön palkitsemiskäytännöt ovat vielä jokseenkin virallisia ja jäykkiä, niin Porissakin. Porin kaupungin HR-yksikössä oltiin jo pitkään pohdittu soveltuvaa tapaa huomioida työntekijöitä hyvin tehdystä työstä ja kehittämisehdotuksista. Aivan yksinkertaisesti sanottuna henkilöstöä haluttiin kiittää ja osoittaa työntekijöiden tärkeä merkitys toiminnan onnistumiselle. Samalla oli tarve kehittää palkitsemiskäytäntöjä nopeammiksi, ketterimmiksi ja matalalla kynnyksellä toteutettaviksi.

Tämän kehittämistyön tavoitteina olivat henkilöstöjohtamisen punaisen langan toteutuminen, ts. henkilöstön yhdenvertainen kohtelu riippumatta asemasta/työtehtävästä tai sijoittumisesta organisaatiossa, henkilöstön työn läpinäkyväksi tekeminen, osaavan henkilöstön esille tulo, henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen sekä palkitsemiskäytännön helppous.
Ratkaisu
Kehittämistyön aluksi HR-yksikön toimijat kartoittivat muiden kuntaorganisaatioiden hyviä palkitsemiskäytäntöjä. Erityisesti Joensuun kaupungin palkitsemiskäytänteistä saatiin hyviä vinkkejä.

Hyvin pian huomattiin, että projektiin mukaan tarvittiin HR-yksikön toimijoiden lisäksi ICT-yksikön ja viestintäyksikön toimijoita. Koko palkitsemiskäytännöstä haluttiin saada mahdollisimman ketterä ja helppokäyttöinen, joten lähtökohtaisesti vaihtoehtona oli vain sähköisen järjestelmän käyttöönotto. ICT-yksiköstä tuli osaamista uuden lomakejärjestelmän käyttöönotossa ja palkitsemisanomuspohjien (lomakkeiden) laatimisessa. Viestintäyksiköstä tuli puolestaan osaamista Porin brändin mukaisen esitteen ulkoasuun ja palkitsemisasiasta viestittämiseen organisaation sisäisesti. Kaikki kehittämistyössä mukana olijat osallistuivat myös itse palkitsemiskäytännön suunnitteluun.
Tulokset
Uusi palkitsemiskäytäntö ja -toimintatapa julkaistiin organisaation sisäisessä verkossa ja siitä lähetettiin tiedote sähköpostitse koko henkilöstölle syyskuun alkupuolella tänä vuonna. Heti ensimmäisenä päivänä ilmiannettiin monia ehdottoman uniikkeja tyyppejä ja haluttiin ojentaa sanallisen kiitoksen lisäksi pieni yllätyslahja työkaverille. Anomuksissa tuli kauniisti esille se, kuinka hienojen ihmisten kanssa työtä tehdään.

Uusi matalan kynnyksen palkitsemiskäytäntömme on otettu ilolla vastaan, ylimmästä johdosta alkaen. Tämä on koko organisaatiomme yhteinen uusi kehittämisteko, jonka tarkoituksena on viime kädessä tuottaa hyvinvointia jokaisen työntekijän arkeen.

Tässä vielä palkitsemiskäytännön kuvausta sisäisessä tiedotteessa syyskuun alusta:

”Hyvästä työstä hyvää mieltä – henkilöstöä palkitaan uusilla ketterillä palkitsemiskäytännöillä

Ahkeran, osaavan, aktiivisen, innokkaan tai muuten vaan onnistuneen kollegan työpanoksen kiittäminen on jatkossa helppoa. Uusi ketterä palkitsemisohjelma antaa työntekijöille mahdollisuuden palkita työkavereitaan yllätyslahjoilla ja kunniakirjalla tai palkintokaapista itse valitsemallaan brändipalkinnolla.
Palkinnon arvoisen työkaverin voi ilmiantaa perustelujen kera ilmiantolinkin kautta. Onnistuneille tyypeille luovutetaan kunniakirja ja parhaita suorituksia palkitaan yllätyslahjoilla.
– Ketterän palkitsemisohjelman avulla haluamme antaa työntekijöille mahdollisuuden saada omista onnistumisistaan kiitosta. Haluamme kannustaa työntekijöitä ilmiantamaan onnistuneita kollegoitaan ja toivomme, että palkitsemisohjelman vaikutukset näkyisivät myös työhyvinvoinnissa, kertoo henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen.
Kiittäminen on tärkeä osa työarkea. Siksi sanallisen kiitoksen lisäksi työkaveria on mahdollista muistaa myös palkintokaapista valitulla pienellä brändilahjalla.
– Palkintokaapista löytyy tällä hetkellä esimerkiksi mukeja, kangaskasseja ja liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Palkintoja päivitetään aina tarpeen mukaan, sanoo Jauhiainen.
Palkitsemisohjelmaa ei turhaan kutsuta ketteräksi. Ohjelman kautta ilmiannetut kiitokset jaetaan palkituille pikimmiten tai halutessaan ilmiantaja voi itse noutaa palkinnon HR-yksiköstä annettavaksi työtoverille.
Myös uudistuvia työyhteisöjä ja ideoita palkitaan. Henkilökohtaisen palkitsemisen lisäksi jatkossa palkitaan tuttuun tapaan uudistuvia työyhteisöjä. Aiemmista vuosista poiketen uudistuvat työyhteisöt voivat ilmoittautua mukaan kilpailuun verkossa jätettävän hake-muksen kautta pitkin vuotta.
– Vuoden aikana tulleet hakemukset viedään aina seuraavan vuoden alussa kaupunkitason yhteistyötoimikuntaan, joka valitsee ja palkitsee työyhteisön merkittävällä rahasummalla, selventää kehittämispäällikkö Sirkka-Liisa Varjus.
Lisäksi hyvistä ideoista esimerkiksi organisaation toiminnan kehittämiseksi on mahdollista saada tunnustusta. Ideoita voi kertoa omalle esimiehelle, joka harkintansa mukaan tuo ne lomakkeen kautta HR-yksikön tietoisuuteen. HR palkitsee ideoita niiden toteuttamiskelpoisuuden mukaan.”
Yhteyshenkilöt

Sirkka-Liisa Varjus
sirkka-liisa.varjus@pori.fi
kehittämispäällikkö
Porin kaupunki/HR-yksikkö