16.3.2018
Varkauden kaupunki, nuorisopalvelut, Varkaus

Huavehautomo Nuorten osallistuva budjetointi

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Alunperin Varkauden kaupungin talousjohtaja Helena Pitkänen esitti ajatuksen osallistuvan budjetoinnin pilotoinnista, henkilöstöhallinnon kautta pilotin kohderyhmäksi valikoituivat työnhakijat ja nuoret. Haluttiin pilotin kohderyhmät suunnittelemaan miten yhteisiä varoja käytetään, tuoda esiin tärkeää asukasnäkökulma, että kaupunkilaiset tulisivat kuulluksi ja pääsevät konkreettisesti vaikuttamaan elinoloihinsa.
Ratkaisu
Kehittäminen lähti käyntiin kaupungin johdon sysäyksellä, eteni siitä kentälle nuorisotyöhön, kokosimme asiasta kiinnostuneita eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia nuoria. Saimme mahdollisuuden lähteä työstämään pilottia Huavehautomo - työpajoissa. Nuoret pääsivät käyttämään kuvallista ilmaisua, havannoimaan kuvien kautta elinympäristöään ja elämäänsä.

Työpajojen tuotosten pohjalta ryhmä lähti miettimään mitä sellaisia olennaisia asioita kuvista nousi, asioita joihin he haluavat päästä vaikuttamaan ja joihin varoja tulisi käytää. Kahden työpajan kustannuksista vastasi henkilöstöhallinto (ohjaajan palkkakulut, tilavuokra + pienet tarjoilukustannnukset), jatko tapahtuu omana työnä ja nuorisopalvelujen omissa tiloissa. Kuvallinen ilmaisu sopi nuorten ryhmälle loistavasti!
Tulokset
Olimme riemuissamme kun kuulimme että nuoret on valittu yhdeksi osallistuvan budjetoinnin pilottiryhmäksi! Henkilökohtaisesti olen kokenut että hautomotyöskentely näiden nuorten kanssa on ollut mitä voimauttavinta: Todella hyviä keskusteluja ja pohdintoja on käyty, ja työskentely jatkuu vielä, sillä prosessi on kesken.

Nuoret itse ovat kommentoineet etteivät alun perin ihan uskoneet että pääsevät konkreettisesti ”oikeaan” rahaan käsiksi, että pääsevät vain ideoimaan ja tulevat kuulluksi – usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiin on kasvanut prosessin myötä.
Nuoret kertovat myös että vaikuttaminen on koettu yllättävän helpoksi ja mukavaksi, hautomon työmenetelmä on heille todella mielekäs. Ja nuoret nyt vaan ovat – hienoja ja hyviä!

Työntekijänä prosessi oli hyvää oppia hyvästä työmenetelmästä. Nuorten ryhmän kanssa työskentely on ollut antoisaa ja jatkuu yhä. Nuoret ovat siotutuneita suunnitteluun ja myös toteutukseen.

Isoimpana teemana ja eniten puhuttanut asia nuorilta ovat olleet kiusaamiseen liittyvät kokemukset, joita oli lähes jokaisella ryhmän nuorella. Kävimme hyviä keskusteluja, nuoret pohtivat syvällisesti asioita, saatiin hyviä kehittämisehdotuksia, niiden työstäminen jatkuu kevään 2018 aikana.

Vahva näkemys tässä vaiheessa on, että nuoret hakevat laajaa vaikuttavuutta, miten kiusaamiseen päästään vaikuttamaan, perusajatuksena on järjestää lapsia/nuoria yhdistävää toimintaa, päästä asiaan käsiksi positiivisuuden kautta. Myös taloudellisen tasa-arvon lisääminen on noussut tärkeäksi, esim. maksullisten liikuntatuntien tukeminen vähävaraisille oppilaille.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Kati Rytilahti
kati.rytilahti@varkaus.fi
lähiesimies
Varkauden kaupunki

Helena Pitkänen
helena.pitkanen@varkaus.fi
talousjohtaja
Varkauden kaupunki