24.6.2019
Porin kaupunki, Perusturva, Pori

Hoivarobotti Zora mukana suunterveyden edistämisessä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Sain kutsun Porissa tutustumaan Prizztech Oy:n toimintaan. Heidän toiminta keskittyy teknologiayritysten uusien innovaatioiden testamiseen. Heillä oli meneillään yhteistyö hoivarobotti Zoran omistaman Meditas Oy:n kanssa. Tapaamisessa syntyi idea, että miksei teknologiaa voisi käyttää myös suun terveydenhuollossa.

Kehittämiseen ryhdyttiin, koska haluttiin ottaa vastaan uusia haasteita ja saada ihmiset enemmän motivoitumaan suun terveydestä ja kehittämään yhteistyötä lasten ja vanhempien kanssa. Kehitettiin omia toimintamalleja, joissa robotti Zora antaisi lapsille täsmäohjeita suun terveydestä huolehtimiseen. Robotti Zoraa hyödynnettäisiin informaation antamisessa ja opastamisessa. Haluttiin saada aikaan se, että suun terveys koettaisiin positiiviseksi.
Ratkaisu
Otettiin yhteyttä Porin Itätullin päiväkodin eskariryhmään ja sovittiin tapaaminen sekä pyydettiin jokaista lasta tuomaan kotoa omat hammasharjat. Lapset olivat todella innostuneita. Hoivarobotti Zora puhui lapsille, kuinka tärkeä on harjata hampaita, antoi ohjeita lapsille ja pesi yhdessä heidän kanssaan hampaita ja muistutti välillä takahampaista. Lopuksi Zora robotti luki sadun ja tanssitti lapsia.

Zora-robotti vieraili myös Suun terveydenhuollon vastaanotolla, ja antoi lapsille ohjeita hampaiden harjauksesta ja ksylitolin käytöstä. Lapset kuuntelivat todella tarkasti Zora-robotin ohjeita! Porin kaupungin Suun terveydenhuolto järjesti myös Kauppakeskus Puuvilassa kaikille avoimen SMILE-tapahtuman, missä hoivarobotti Zora oli mukana. Ohjelma suunniteltiin yhdessä, ja tapahtumaan kutsuttiin varsinkin päiväkoteja ja näiden asiakkaita. Zora tansitti yleisöä ja kertoi lapsille satuja. Zora kyseli hampaiden hoidosta ja antoi ohjeita. Paikalla oli valtavasti innostuneita lapsia ja vanhempia. Lopuksi sai ottaa vielä selfien yhdessä robotti Zoran kanssa.

Mukana kehittämisessä olivat Porin suun terveydenhuolto, Meditas Oy sekä Porin kaupunkikonsernin yhtiö Prizztech Oy:n Hyväksi -hanke.
Tulokset
Huomattiin kuinka hyvin teknologia toimii lasten kanssa. Hoivarobotin antamalla tiedolla koettiin olevan enemmän painoarvoa kuin työntekijöiden kertomalla. Todettiin, että Zora sovetuu hyvin lasten ohjaukseen, sillä hän on yhtä pieni kuin lapset ja toimii lasten kanssa hyvin samanlailla.

Työprossit ja työn tekemisen tavat kehittyivät, hanke paransi hurjasti yhteistyötä vanhempien ja lasten kesken. Päiväkodit tulivat entistä kiinnostuneimaksi hammashoitoa kohtaan. Saatiin aikaiseksi todella hyvää yhteistyötä, mistä meidät yhä muistetaan.

Hoivarobotti Zoran käyttö on kiinnostanut myös muitakin suun terveydenhuollon ammattilaisia eri paikkakunnilla, ja monet ovat ottaneetkin yhteyttä ja pyytäneet luennoimaan hoivarobotti Zorasta.

Hoivarobotti Zoran käyttäminen on ennaltaehkäisevää työtä, joka toivon mukaan tuo säästöjä. Tavoitteena oli, että asikkaat ottaisivat positiiviseti Robotti Zoran ohjeet vastaan ja pitävät suun terveydestä huolta, jolloin suun terveyden ongelmat eivät rasita turhaan suun terveydenhuoltoa.

Porin Kaupunki on nyt ostanut oman Titus Robotin, jonka käyttöä olemme jo hyödyntäneet opiskelijoiden kanssa. Uutta tegnologiaa kannattaa viedä eteenpäin ja tutustua siihen. Omassa työssä kannattaa aina ottaa vastaan uusia haasteita!
Liitteet
SUOMI AREENA 2016FF.pdf
SMILE TaphtumaFF.pdf
ROBOCOAST DAY 26.1.2017F.pdf

Yhteyshenkilöt

Kirsi Vonk
kirsi.vonk@pori.fi
Suunterveydenedistäjä -Hammashoitaja
Porin Kaupunki Suun terveydenhuolto