29.9.2021
Petäjäveden kunta, Petäjävesi

Esimiestyön, työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen sekä työterveysyhteistyö

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kehittämisen tavoitteena luoda yhtenäisiä esimiestyön käytänteitä sekä työkaluja ja foorumeita esimiestyön tukemiseksi.
Ratkaisu
Petäjäveden kunnassa on panostettu voimakkaasti esimiestyön kehittämiseen ja yhtenäisiin käytöntöihin esimiestyössä. Esimiestyötä tukevat kerran kuussa kokoontuvat esimiesiltapäivät sekä hieman vapaamuotoisemmat esimiesten aamukahvit.

Työterveysyhteistyötä työkyvyn ja varhaisen tuen asioiden osalta ovat tukeneet työterveyden ja esimiesten yhteinen työkyvyn tuen sovellus. Sovelluksen avulla tukitoimenpiteet ovat suunnitelmallisia ja oikea-aikaisia.

Lisäksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on järjestetty kaksi koko henkilöstölle suunnattua hyvinvointiluentoa. Toinen luento käsitteli fyysistä terveyttä ja sen ylläpitämistä ja toinen luento keskittyi mielen hyvinvointiin. Luennot myös tallennettiin henkilöstön Intraan, joten niihin on mahdollisuus tutustua myös myöhemmin.
Tulokset
Yhtenäiset käytännöt helpottaneet käytännön esimiestyötä. Työterveysyhteistyö ja säännölliset esimiestapaamiset juurtuneet vakituisiksi käytännöiksi.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Pinja Hytönen
kirjaamo@petajavesi.fi
Palvelusihteeri
Petäjäveden kunta

Anni
Hakala
Hallintojohtaja
Petäjäveden kunta