28.12.2017
Varkauden kaupunki, Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito, Varkaus

Eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten ihmisten vuorovaikutus ja kohtaaminen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Tehostetussa palveluasumisessa hoidetaan muistisairaita vanhuksia, joitten elämästä ei juurikaan ole käsitystä niillä, jotka eivät vietä arkea heidän kanssaan. Käpyrinne 2 ja 3 työllisti kesällä 2017 yhteensä 13 koululaista. Huomasimme, että muistisairaitten ja yleensä vanhusten kohtaamiseen liittyy paljon pelkoja ja ennakkoluuloja. Yleensäkin erilaisuus aiheuttaa puolin ja toisin väärinkäsityksiä, joita haluamme poistaa tulevaisuudessa.

Vanhustenhoitoalalle on ollut vaikeaa saada nuoria työhön ja työhön ei yleensäkään sitouduta. Lisäksi haluamme kasvattaa suvaitsevaisuutta eri kulttuuritaustaisten välille; Käpyrinne 3:lla on ollut työharjoittelussa maahanmuuttaja nyt ensimmäistä kertaa.
Ratkaisu
Olemme kehittäneet toimintaa suvaitsevampaan suuntaan, ja luoneet suhteita talon ulkopuolellekin. Talossa järjestettiin afrikkalaista tanssia syksyllä 2017 sekä asukkaille että henkilökunnalle; yhteisöllisyys vahvistui tällaisen toiminnan myötä! Talossa on käynyt myös päiväkodilta lapsia laulamassa asukkaillemme, ja syksyllä 2017 lapset toteuttivat satuhierontaa.

Syksyllä 2017 järjestettiin luontopolulla Muistojen- polku, missä asukkaat saivat kokea erilaisia elämyksiä sekä muistella menneitä aikoja. Suomi 100 vuotta on ollut vuoden kantava teema kaiken kaikkiaan; meillä on tällä hetkellä talossa myös kolme 100- vuotiasta asukasta. Mukana kehitystyössä on ollut Käpyrinne 2 ja 3 henkilökunta (34 työntekijää) sekä esimies. Afrikkalaisen tanssin toteuttamiseen käytettiin opetusvastuupalkkiorahoja, muuten emme ole saaneet muuta rahoitusta asiaan.
Tulokset
Yksiköitten ilmapiiri on muuttunut. Asukkaamme ovat iloisempia ja käytösoireet ovat vähentyneet. Omaiset ovat aktiivisesti mukana omien omaistensa hoidossa, mm. yksi omaisista on järjestänyt joulun alle koululuokan laulamaan yksikköömme. Työntekijöitten sairauslomat ovat vähentyneet.

Koetaan, että yhdessä tekeminen ja rento olo saavat aikaan paljon hyvää. Muistisairaitten vanhusten sekä yleensä vanhusten, hoitamisen arvostusta on ehkä saatu hiljalleen nostettua. On alettu ymmärtää, että asukas tarvitsee arkeensa muutakin kuin ruokaa ja puhtautta, mitkä seikat tietenkin ovat lähtökohtana kaikelle muulle.
Liitteet
Muistojen polku 2.jpg
Afrikkalainen tanssi.jpeg

Yhteyshenkilöt

Minna Valo
minna.valo@varkaus.fi
palveluasumisen esimies
Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito