14.10.2019
Kevätkummun koulu, Porvoo

Ekotapapassi Porvoon peruskouluissa

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Ekotekotempaus toteutetaan vuosittain kansallisella energiansäästöviikolla Porvoon peruskouluissa. Kevätkummun koulun viitosluokkalaiset haastavat siihen Porvoon kehitysyhtiön Posintran avustuksella muiden oppilaitoksien viitosluokkia.

Ekotapapassin on kehittänyt Kevätkummun koulun ympäristötiimi. Kehitysyhtiö Posintra toteuttaa vuosittaisen kampanjan lähettämällä haasteen ja materiaalit kouluille sekä järjestämällä palkintojen jaon Kevätkummun kirjaston kanssa.

Ekotapapassi on creative commons lisenssillä kaikkien käytettävissä. Climate Leadership Councilin myötävaikutuksella #ecoactchallenge on toteutettu myös New Yorkissa.
Ratkaisu
Tempauksessa oppilaat tekevät omalla vapaa-ajallaan ekotekoja viikon ajan ja merkitsevät teot ennalta jaettuun Ekotapapassiin. Passiin on listattu kierrätykseen, energiansäästöön ja kuluttamiseen liittyviä ekotekoja. Merkinnän saa esimerkiksi viemällä lasia lasinkeräykseen tai sammuttamalla turhaan palavan valon. Oppilaat täyttävät Ekotapapassia kotona ja palauttavat sen täytettynä opettajalleen. Kaikki oppilaat saavat vapaaehtoisesta osallistumisesta todistuksena oman Ekotapa-diplomin. Lisäksi passinsa palauttaneiden oppilaiden kesken arvotaan aina palkintoja luokkakohtaisesti sekä muutama pääpalkinto.
Tulokset
Koulun oppilaat saavat tietoa kestävistä elämäntavoista ja vievät myös oppejaan kotiin koko perheen tietoisuuteen. Koko perhe sitoutetaan kestävien elämäntapojen malliin.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Jan-Christian Forsman
jan-christian.forsman@porvoo.fi
Markkinointisuunnittelija
Porvoon kaupungin matkilu- ja markkinointiyksikkö