26.2.2021
Limingan kunta, Liminka

Ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumisen malli

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Korona-aikana alkoi koulussa nousta kaksi asiaa ylitse muiden, jotka vaikuttivat koko koulun ilmapiiriin ja työhyvinvointiin. Toinen oli epäasiallinen kielenkäyttö ja toinen väkivalta. Asetimme tavoitteeksi puuttua näihin kahteen ennaltaehkäisevästi POSITIIVISESTI, mutta niin, että teoista olisi myös seuraamuksia.
Ratkaisu
Järjestimme huoltajille forms-kyselyn, mitä keinoja heillä olisi ennalta ehkäisevään toimintamalliin ja asiaan POSITIIVISESTI puuttumiseksi. Lisäksi kysyimme myös, miten asiaan heidän mielestään pitäisi puuttua. Samat kysymykset kohdennettiin koko koulun henkilökunnalle ja koulun oppilaskunnalle. Vastauksista koottiin malli, joka käsiteltiin vanhempaintoimikunnan kanssa. Vanhemmat antoivat lisävinkkejä koululle ja tarjosivat apuaan esim. välituntivalvontaan.
Tulokset
Malli lanseerataan tänä keväänä ja tiedotetaan siitä huoltajia ja koulun väkeä. Säästöjä syntyy, kun kaikki sitoutetaan mallin toteuttamiseen. Työkuorma vähenee ja turvallisuuden tunne lisääntyy, kun tiedetään miten toimitaan ja miksi toimitaan.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Raija Johnson
raija.johnson@liminka.fiRaija Johnson
raija.johnson@liminka.fi
rehtori
Ojanperän koulu