28.9.2018
Asikkalan kunta, Asikkala

Edullinen lounas työttömille

Valmisteilla

Tarve ja tavoitteet
Hyvinvoinnin kehittäminen kunnassa. Työttömät ovat asiakasryhmä, jolle emme ole aikaisemmin tarjonneet hyvinvointiin liittyviä ravintopalveluita.

Tarjoamalla edullinen (2€) koululounas heille pajalla, saamme heidät liikkeelle verkostoitumaan sekä nauttimaan terveellisen lounaan.

Kokeilu on 2 kk mittainen ja se toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa.
Ratkaisu
Kokeilun kehittäminen eteni nopeasti ja helposti kun kaikki tahot olivat innostuneet asiasta. Ulkopuolista rahoitusta ei tarvittu.
Tulokset
Palveluiden vaikuttavuus kasvaa, aivan uusi ryhmä kuntalaisia palveluiden piiriin.

Kokeilu on kahden kuukauden mittainen ja vasta alussa, joten tulokset näemme myöhemmin.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Team Veijo
Veijo. heikkinen@asikkala.fi
ATK-päällikkö
Asikkalan kunta