1.9.2020
Hämeenkyrön dialyysi, Hämeenkyrö

Dialyysipotilaiden turvaaminen koronalta

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Koronapandemiatilanne vaati uusia toimintatapoja turvataksemme potilaiden terveyden säilymisen mahdollisimman hyvin. Kaikki potilaamme kuuluvat korkean riskin ryhmään. Hoitajaresurssin turvaamiseksi jokainen dialyysin sairaanhoitaja joutui myös miettimään omia toimintatapojaan rajoituksineen.

Ratkaisu
Jatkuvasti muuttuvien ohjeiden päivittäminen varmistettiin luomalla dialyysiin oma korona-tietopankki hoitajien käyttöön. Potilaille laadittiin tarkka kirjallinen ohjeistus mahdollisen sairastumisen varalta. Kaikille potilaille jaettiin yksi suojamaski varmuuden varalle.

Lämmön mittaus järjestettiin ennen hoitoon tuloa ja hoidosta kotiin lähtiessä. Hoitoajat porrastettiin niin, etteivät potilaat kohdanneet toisiaan odotustilassa, ruokailutilanteissa tai missään hoidon eri vaiheissa. Heidän kanssaan keskusteltiin, kuinka toimia siviilielämässä välttyäkseen korona-altistukselta. Hoitajat vastasivat myös potilaiden koronan aiheuttamaan henkiseen hätään ja ahdistuneisuuteen keskustelemalla tunteista.

Käsihygieniaa tehostettiin ja hoitajat valvoivat jokaisen käsienpesun vierestä seuraten. Käsienpesusta teimme videon, joka julkaistiin dialyysin sosiaalisen median kanavilla Instagramissa ja Facebookissa.

Katso video täältä: https://bit.ly/2QFxDrP

Julkaisimme Instagramissa ja Facebookissa hoitajien maskin käytöstä kuvan, jonka Tehy julkaisi edelleen omissa tiedotteissaan.

Katso kuva täältä: https://bit.ly/3bdUpQO
Tulokset
Potilaat kokivat turvallisuuden tunnetta siitä, että heidät on huomioitu hyvin.
Hoitoaikojen porrastus rauhoitti aikaisemman kiireen tunteen dialyysihoitojen aloituksessa. Annettu ohjeistus oli hyvin kohdennettu juuri dialyysipotilaan arkeen sopivaksi. Jokainen potilas oli motivoitunut toimimaan ohjeiden mukaan säästyäkseen mahdollisen koronatartunnan vaatimilta erityisjärjestelyiltä. Toimilla mahdollisesti ehkäistiin myös tavalliset kausiflunssat ja jokainen dialyysin potilas pysyi terveenä.

Porrastetut hoitoajat pysyvät jatkuvana käytäntönä dialyysissämme. Samoin lämmönmittaus, käsienpesu ja koronaoireiden tarkkailu jatkuu edelleen. Toimenpiteet ovat lisänneet dialyysinväen yhteishenkeä.

Yhteyshenkilöt

Piia Ekstam
piia.ekstam@hameenkyro.fi
Asiantuntijasairaanhoitaja
Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskus

Terhi Hakala
terhi.hakala@hameenkyro.fi
Asiantuntijasairaanhoitaja
Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskus