10.10.2019
Helsingin kaupunki, Puistopolun peruskoulu, Helsinki

Avoin alku ensimmäisellä luokalla

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Mistä idea?
Vuonna 2017 koulumme johto linjasi, että uudessa yhtenäisessä peruskoulussamme tulee ensimmäisellä luokalla olla avoin alku.

Miksi avoin alku?
Kaikki luokanopettajat oppivat tuntemaan kaikki ekaluokkalaiset.
Jokainen oppilas saa näin kolme tuttua ja turvallista aikuista.
Avoimen alun aikana testaillaan oppilaiden erilaisia akateemisia taitoja ja havainnoidaan heidän sosiaalisia taitojaan. Huomataan, ketkä oppilaat ovat tueksi toistensa oppimiselle ja ketkä ovat toisilleen kuin bensaa liekkeihin.

Tavoite?
Avoimen alun jälkeen on helpompi muodostaa mahdollisimman toimivat ja tasapainoiset rinnakkaisluokat. Avoimen alun jälkeen voi ottaa myös huomioon, minkä tyyppistä opettajaa kukin oppilas kaipaa.


Toimintamalli nro 1:
Ensimmäisellä kerralla (syksy 2017) avoimen alun pituus oli 5 viikkoa. Jaoimme 72 ekaluokkalaista kuuteen 12 oppilaan ryhmään. Kullakin kolmesta luokanopettajasta oli aina viikon kerrallaan kaksi näistä ryhmistä. Kierrätimme ryhmiä niin, että näimme eri ryhmien ja oppilaiden yhteentoimivuuden (A+B, C+D, E+F, A+C jne) Viiden viikon jälkeen jaoimme oppilaat kolmeen 24 oppilaan kotiluokkaan.

Toimintamalli nro 2:
Toisella kerralla (syksy 2019) avoimen alun pituus oli 2,5 viikkoa. Jaoimme 73 oppilasta kolmeen ryhmään. Nämä isot ryhmät kävivät kaikilla kolmella luokanopettajalla neljän koulupäivän ajan. Avoimen alun jälkeen teimme jaon kotiluokkiin. Noin yksi kolmasosa oppilaista sijoitettiin eri isson ryhmään kuin he olivat avoimessa alussa olleet
Ratkaisu
Avoimen alun toimintamallin kehittämisessä olivat mukana luokanopettajat Niina Sairanen, Stina Antila ja Kirsi Lakaniemi.

Tulokset
Toimintamalli 1 oli huomattavasti perusteellisempi, mutta toisaalta pituutensa vuoksi raskas opettajille, osalle oppilaista ja heidän huoltajistaan.
Toimintamalla 2 oli kevyempi, ei niin perusteellinen kuin nro 1. Toisaalta edelliskerta oli opettanut meille opettajille, mitä asioita tarkkailla. Lyhyestä pituudesta huolimatta saimme paljon informaatiota luokkajakoa varten.

Ehkä toimivin ratkaisu voisi olla kahden edellisen kompromissi.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Kirsi Lakaniemi
kirsi.lakaniemi@edu.hel.fi
luokanopettaja
Puistopolun peruskoulu, Kasko, Helsinki