19.9.2019
Oulun kaupunki, Avoimen hallinnon työryhmä, Oulu

Avoimen hallinnon edistäminen tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kehitämme hallinnon avoimuutta osa-alueittain: kaikkien osallisuus, tiedon ja pääöksenteon avoimuus, selkeä kieli sekä palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys. Kaikilta Oulun kaupungin toimialoilta on valittu työryhmään edustajat ja he vastaavat tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesta edistämistyöstä vuosittain.
Ratkaisu
Henkilöstö, luottamushenkilöt ja johto koulutettiin esim. selkeän kielen tuottamiseen, luottamuksen ja avoimuuden lisäämiseen ja osallisuuteen. Kaupunkistrategia laadittiin yhdessä asukkaiden kanssa, omaishoidon päätöstekstit selkeytettiin yhdessä, tietoa avattiin, laadittiin vuorovaikutussuunnitelma eri tahojen kanssa yhteisesti asukkaita kuunnellen ym. Laatiminen tapahtui Oulun kaupungin asiantuntijoiden voimin, koulutusta hankittiin jonkin verran, mm. Valtiovarainministeriöltä.
Tulokset
Asukkaat pääsivät vaikuttamaan esim. suoraan vuorovaikutussuunnitelman sisältöön, kuten toimenpiteiden asettamiseen. Oulussa viestintä toimii kumppanina vuorovaikutuksen kehittämistyössä. Laadullista kehittämistä ja vetovoimaa lisäävää, koska asukkaat voivat paremmin osallisuuden kokemuksen kautta.

Yhteyshenkilöt

Merja Niemelä
merja.1.niemela@ouka.fi
kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Oulun kaupunki