26.8.2016
Salon kaupunki, Salo

Salon kaupungin lean-hanke

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Lean-toiminta aloitettiin kokeiluhankkeen syksyllä 2014 sisäisen laskutuksen parissa; hankkeen vastaanotto osallistujien kesken ja onnistuminen muutoinkin kannusti jatkamaan toimintaa. Prosesseja ja toimintamalleja kehitetään, yhdessä henkilöstön kanssa. Haluttiin saada aikaan uudenlaista tapaa toimia. Tavoitteita ei aluksi asetettu, niitä on tullut myöhemmin.
Ratkaisu
Pantiin pystyyn koko kaupunkia koskeva Lean-hanke ja sille projekti, vastuutaho ja vastuuhenkilö. Koko kaupunki on mukana ja kehittämistoimi koordinoi. Omaa rahaa on käytetty jonkin verran koulutuksiin ja hankkeisiin. Kustannuksia vuositasolla mennyt arviolta 30 000 € plus työpanokset.
Tulokset
On tehty paljon hankkeita, isompia ja pienenmpiä, joissa on saatu erilaisia hukkavaiheita pois prosesseista ja toiminnoista sujuvampia. Tuloksia jaetaan kaupungin sisällä eri tavoin ja hankkeista raportoidaan myös systemaattisesti. Aiheesta on myös pidetty koulutuksia ja infoja. Lean nähdään kaupungissa myönteisenä mahdollisuutena kehittää toimintoja. Hanke jatkuu ja kehittyy edelleen.

Yhteyshenkilöt

Janne Hyvärinen
janne.hyvarinen@salo.fi
Kehittämispalveluiden esimies
Salo