3.2.2016
Hollolan kunta, Peruspalvelukeskus Oiva, Hämeenkosken Koivukoto, Hollola

Uuden ja vanhan palveluyksikön hyvän yhteistyön ja -toiminnan kehittäminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Idea syntyi uuden palvelukodin suunnittelun myötä. Kehittämiseen ryhdyttiin, jotta saataisiin tarkoituksenmukainen, toimiva, joustava ja yhtenäinen palvelukokonaisuus sekä tiivis yhteistyö jo olemassa olevan talon ja uuden talon välillä. Tavoitteena on, että palvelukodin asukas saa elää mielekästä, oman näköistä elämää, jossa hänen selviytymistään ja toimintakykyään tuetaan.
Ratkaisu
Kehittämisessä edettiin: Suunnittelimme uuden palvelukodin toiminnan aloitusta. Mukana oli ´vanha` palvelukodin henkilöstö ja esimies. Pohdittiin, miten saadaan aikaan hyvä yhteistyö. 1. Henkilökunnan sijoittumisen suunnittelu: sovittiin, että puolet vanhasta henkilökunnasta ja puolet uusista rekrytoitavista sijoittuisi olemassa olevaan taloon ja puolet vanhoista ja uusista siirtyisi uuteen taloon. Tässä vaiheessa tuli esille se, että henkilökuntaa voi siirtyä tarpeen vaatiessa talosta toiseen. 2. Järjestettiin yhteinen perehdyttämispäivä uusille ja vanhoille työntekijöille. Mietimme yhdessä yhteisiä arvoja ja tavoitteita sekä, mitä hyvää toimintaa otetaan edellisistä hoitopaikoista mukaan uuteen yhteiseen kokonaisuuteen ja mitä huonoa sieltä ei haluta tuoda mukana. 3. Järjestettiin yhteiset aamupalaverit, joissa käydään läpi yöhoitajien raportit. Palavereissa katsotaan henkilökunnan sijoittumisen tarve ja päivän yhteiset tapahtumat. 4. Järjestettiin yhteisiä tiimikokouksia 5. Kehitettiin palveluja yhdessä. Pyritään säilyttämään asukkaiden toimintakyky ja panostamaan heidän yksilöllisyyteensä mm. heräämisissä, toiveet nukkumaan menossa, pesuissa, saunassa, oman huoneen sisustamisessa yms. Kehitystyö jatkuu. 6. Suunniteltiin työprosesseja; arvioitiin ja tarvittaessa muokattiin ja muokataan edelleen toimivuuden mukaan. 7. Kehitettiin yhteistyötä fysioterapeutin kanssa ja yhteisten liikuntatilojen käytössä. 8. Käynnistettiin vapaaehtoistoimintaa ja yhteistoimintaa talojen välillä viriketoiminnoissa, musiikkihetkissä yms. 9. Sairaanhoitajat aloittivat yhteiset pienet palaverit työhön liittyvistä asioista.
Tulokset
Toimintatavasta on syntynyt monenlaista hyötyä: • Vanhan ja uuden kodin välinen yhteistyö toimii ja se on joustavaa. • Henkilöstöä voi kohdistaa talojen välillä tarpeen mukaan, mistä syntyy säästöjä. • Sairaanhoitajien ammattitaitoa voidaan hyödyntää molemmissa taloissa. • Yhteiset tavoitteet ja ´pelisäännöt` ovat samanlaiset. • Tiivis yhteistyö fysioterapeutin kanssa on lisännyt ja lisää tavoitteellista ja toimintakykyä tukevaa toimintaa. • Useiden asukkaiden mieliala on kohentunut. Joidenkin asukkaiden kävelykyky on parantunut ja kunto kohentunut. Myös asukkaiden yhteisöllisyys lisääntynyt, esim. halu tulla ruokailemaan yhdessä. • Omaisten palaute on ollut myönteistä. • Yhteistyö vapaaehtoisten toimijoiden kanssa on lisännyt viriketoimintaa. • Toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen asukaslähtöisemmäksi ja toimintakykyä tukevammaksi.

Yhteyshenkilöt

Marja Kolu
marja.kolu@oivappk.fi
Asumispalvelujen ohjaaja
Hollolan kunta, Peruspalvelukeskus Oiva