14.1.2016
Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pori

Satakummi-toiminta

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Aikuispsykiatrialla on noussut tarve tukea perheitä ja heidän lapsiaan, erityisesti silloin, kun perheellä ei ole omia verkostoja. Tavoitteena on ehkäistä ylisukupolvisuutta, eli aikuisten ongelmien siirtymistä lapsille. Aikaisemmassa hankkeessa "Aikuispsykiatrian lasten tukimalli" (POLA) kehitettiin tukikummitoiminta, jota nyt muokataan ja jalkautetaan käytäntöön. Aiempi malli perustui vapaaehtoisten etsimiseen järjestöjen ja lehti-ilmoitusten kautta. Aiemman mallin mukaan myös kummitoimintaa varten olisi nimettynä joka kunnassa oma yhteyshenkilö. Satakummi–mallissa kummit tulevat alueen sote-korkeakouluista ja kummitoiminnan organisointi on keskitetty.
Ratkaisu
Työ aloitettiin kartoittamalla aiemman mallin soveltuvuutta sekä Satakunnan alueen vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Kartoitus tehtiin käymällä keskusteluja alueen toimijoiden kanssa. Koottiin työryhmä, jossa on edustus alueen sote-korkeakouluista, järjestöistä, kuntatoimijoista sekä seurakunnasta ja ryhdyttiin suunnittelemaan kummitoimintaa. Kummit tapaavat lapsia noin 1-2 kertaa kuukaudessa, alussa tarvittaessa tiheämmin. Tapaamisten sisällöt muodostuvat lapsen omista kiinnostuksen kohteista käsin, esim. eläinten hoitoa, liikuntaa, leivontaa ja ulkoilua. Kummitoiminta on vasta käynnistynyt ja tällä hetkellä mukana on 3 kummia. Kummit ovat saaneet MLL:n vapaaehtoistyön koulutuksen. Kummin tueksi valitaan lapsen tilanteesta riippuen yksi työryhmässä mukana olevista järjestöistä, ja järjestö nimeää kummille mentorin, joka ohjaa häntä kummitoiminnassa. Lisäksi kummeille järjestetään vertaistukitapaamisia, joita vetää koulutettu työnohjaaja.
Tulokset
Toiminta on vasta käynnistynyt, eikä pitkän ajan tuloksia ole vielä saatavilla. Tällä hetkellä tiedetään, että Satakummi-toiminnan hyötyjä ovat ainakin: - laaja verkostoituminen eri tahojen kanssa sekä toimiva yhteistyö - kolmannen sektorin ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö on lujittunut - opiskelijat saavat arvokasta kokemusta vapaaehtoistyöstä, mikä tukee myös heidän ammatillisuuttaan - lapset saavat matalalla kynnyksellä ja nopealla aikataululla tukea arkeen. Tuki on selvästi kevyempää kuin ammatillinen tuki, joten lastensuojelun ostopalvelujen tarve ammatilliseen tukeen vähenee. Toiminnasta kootaan malli, joka on siirrettävissä.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Henna Kyhä
henna.kyha@satshp.fi
Projektipäällikkö
Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pois syrjästä -hanke