15.1.2016
Ylöjärven Vesi liikelaitos, Ylöjärvi

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen tekstiviestipalvelun kehittämistyö ja käyttöönotto

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Haluttiin nopeuttaa vesilaitoksen tiedottamista asiakkaille ongelmatilanteiden esimerkiksi putkirikon sattuessa.
Ratkaisu
Toimenpiteenä oli mahdollistaa tekstiviestin lähettäminen asiakkaille joka toteutui , kun vesilaitokselle hankittiin verkkotietojärjestelmä.
Tulokset
Tekstiviestipalvelu helpottaa työntekoa ongelmatilanteissa, kun asiakkailta tulevia puheluita ei tule niin paljon. Asiakkaat saavat tietoa nopeasti ongelmasta ja sen laajuudesta. Tekstiviestijärjestelmää voidaan käyttää myös ennakoivissa tiedonsaanneissa. Tekstiviestijärjestelmän käyttämistä jatketaan.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Antti Pieviläinen
antti.pievilainen@ylojarvi.fi
hallintopäällikkö
Ylöjärven kaupunki