19.10.2015
Hämeenkyrön kunta, Hämeenkyrö

Paperittomuus ja sähköisen käsittelyn lisääminen kuntatyössä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Halusimme vähentää paperin, kopioinnin ja tulostuksen osuutta ja nopeuttaa asioiden käsittelyä.
Ratkaisu
Tablet-tietokoneet ovat käytössä jo 150 henkilöllä ja valtuusto, hallitus, lautakunnat ovat sähköisessä esityslistakäytännössä.
Tulokset
Tableteilla toteutettu esityslistakäytäntö maksoi kymmeneksen verrattuna tietokoneiden hankintaan. Tulostuksen määrä ja postituskulut ovat vähentyneet selvästi, tiedonkulku on nopeutunut ja osaaminen kasvanut.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
Kunnanjohtaja