17.10.2019
Tornion kaupunki , Tornio

2-vuotistapaaminen neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä perheen kodissa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idea syntyi laajemman lapsiperheiden palvelujen kehittämissuunnitelman osasuunnitelmana. Kehittämiseen ryhdyttiin, koska haluttiin vahvistaa ennaltaehkäisevää työtä, toimialojen välistä yhteistyötä sekä perheiden osallisuutta palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Kehittäminen hankkeistettiin Perheille parasta - työniloa työntekijöille -hankkeella. Hankkeessa konkretisoitiin 2-vuotistapaamiskäytänteen tavoitteet, luotiin prosessimallinnus tapaamiselle, kehitettiin tarvittavat tiedotus- ja muut materiaalit, yhteensovitettiin ja kehitettiin tapaamisessa toteutettavien palvelujen sisältöä ja asiakassuhteen jatkumoa tapaamista edeltävästi ja sen jälkeen.
Ratkaisu
Kehittäminen eteni vaiheittain kehittäjätyöryhmätyöskentelyn, henkilöstöä osallistavien työpajojen sekä työyksiköiden kehittäjätyöntekijöiden työskentelyn vuorottelevana jatkumona. Lisäksi ESR -hankkeistuksen myötä tarjottiin jatkuva avoin lisävuorovaikutuskanava kehittäjätyöntekijöihin ja hankkeen koordinaatiotahoon. Kehittäminen eteni ideointivaiheesta alustavaan mallinnukseen, kokeiluun ja lopulta käyttöönottoon ja juurrutukseen. Kehittämisessä toteutettiin jatkuvan arvioinnin periaatetta, jossa sekä asiakas- että henkilöstö- ja kehittäjätyöryhmäpalautteen perusteella tehtiin tarvittavia korjauksia ja tarkennuksia pitkin kehittämisjatkumoa.
Koko 2-vuotistapaamiskäytänne on uusi toimintamalli, jossa toteutuu sekä varhaiskasvatuskeskustelu että 2-vuotisneuvola perheen kodissa. Perinteiseen erilliseen toimintaan nähden lisäkustannuksia synnyttää kotikäynnin vaatima aika, toisaalta yhdessä toteutettuna syntyy synergiahyötyä ja säästöä kahden palvelun toteutuksella yhdellä kertaa sekä toimijoille että perheelle. Hankerahoitus vastasi itse kehittämistyön kustannuksiin.

Raportti kehittämistyöstä ja kehitetyistä palvelumalleista ml. 2-vuotistapaaminen löytyvät Tornion kaupungin internet-sivuilta osoitteesta: www.tornio.fi/wp-content/uploads/2019/04/Perheille-parasta-tyoniloa-tyontekijoille-Tyoskentely-ja-palvelumallit.pdf
Tulokset
Terveysneuvonnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö on siirtynyt yhteistoiminnan asteelle tämän palvelun osalta ja vahvistanut myös muuta yhteistyötä. Esimerkiksi 4-vuotiaiden varhaiskasvatussuunnitelmatapaaminen toteutetaan nyt myös yhteistyössä. Työprosessit kehittyivät yksityiskohtaisen kuvausprosessin ja siihen kuuluvien työpajojen työn avulla yhdenmukaisemmiksi, tavoitteidenasettelussaan tarkemmin harkituiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Palvelun vaikuttavuuden nähdään pidemmällä tähtäimellä muodostuvan kokonaisuudesta, jossa osatekijöinä ovat osallisuus, moniammatillisen asiantuntijuuden käyttömahdollisuus ja tiedonsiirto, asiakaslähtöisyyden vahvistuminen, perhetilanteen kokonaisuuden vahvempi hyödyntäminen, varhainen tunnistaminen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen mahdollistama haasteellistenkin asioiden esille otto mm. Lopullinen vaikuttavuus näkyy lapsiperheiden lisääntyvänä hyvinvointina.
Toiminta jatkuu pysyvänä palveluna, kokemuksia hyödynnetään muussa kehittämistyössä.

Yhteyshenkilöt

Jaana Sahi
jaana.sahi(ät)tornio.fi
Hyvinvointisuunnittelija - työsuojelupäällikkö
Tornion kaupunki

Marianne Junes-Leinonen
marianne.junes(ät)tornio.fi
Terveysneuvonnan osastonhoitaja
Tornion kaupunki

Riitta Keloneva
riitta.keloneva(ät)tornio.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
Tornion kaupunki
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta