Digitalisaatio ja työn murros -hanke etsii käytännön digioivalluksia kunnista!  

Kuinka digitalisaatio muuttaa kuntatyötä? Missä ja miten muutos näyttäytyy? KT Kuntatyönantajien ja Kuntaliiton yhteishankkeessa “Digitalisaatio ja työn murros” etsitään parhaillaan digitalisoitumista oivaltavasti hyödyntäviä esimerkkejä kuntakentältä. Nyt on tilaisuus vinkata meille kirkkaimmista digitapauksista! 

Esimerkillinen oivallus voi olla pieni, suuri, keskikokoinen tai kaikkea näitä. Haun kohteena ovat samanaikaisesti myös ”vähemmän onnistuneet mutta enemmän opettaneet” hankkeet, joiden pohjalta digikehitys on tullut kantapään kautta tutuksi kunnassa. Tästä linkistä pääsee suoraan vinkkaamaan ideoista:   https://q.surveypal.com/Kuntien-digitalisaatioratkaisut

Digitalisaatio ja työn murros -hankkeessa haluamme kertoa, ettei digitalisaatio ole uhka vaan mahdollisuus kehittää kuntatyötä entistä houkuttelevammaksi, kiinnostavammaksi, nykyaikaisemmaksi ja mikseipä tehokkaammaksikin. Hankkeessa tehdään hyvää kuntatyötä näkyväksi ja arkipäiväistetään digitalisaatiota johdon, henkilöstön ja palvelujen käyttäjien näkökulmasta.  

Parhaista ratkaisuista valmistuvat myös erilliset kuvaukset, joita kunnat voivat hyödyntää toiminnassaan. Ratkaisuja esitellään kuntakentälle myös hankkeen aikana valmistuvissa podcasteissa ja webinaareissa. 

Lisää tietoa hankesivulta: https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/tietoyhteiskunta/digitalisaatio-ja-tyon-murros

Lisätietojen antajat: 

Anna-mari.jaanu@kt.fi 
Niilo.hakonen@kt.fi 
Elisa.kettunen@kuntaliitto.fi 
Aino.lappalainen@kuntaliitto.fi 
Anniina.tuomi@kt.fi