Digiä kuntatyössä -artikkelit ja podcastsarja 

Kuntaliiton ja KT:n yhteisessä Digitalisaatio ja työn murros -hankkeessa tuotettiin 15 digitarinaa kuntakentältä. Tarinoissa valotetaan digitalisaatiota kuntaorganisaation johdon, henkilöstön ja asiakkaiden näkökulmista. Mitä caseistä opittin? 

 • Digitalisaatio ei vähennä työtä mutta se muuttaa työn tekemisen tapoja ja työn painopisteitä​
 • Digitalisaatioon investoiminen on pitkäjänteistä työtä, josta satoa korjataan usein vasta viiveellä
 • Digitalisaation avulla voidaan päästä eroon rutiininomaisista töistä, jotka eivät motivoi työntekijää ​
 • Yhteistyön merkitys korostuu digikehittämisessä ​
 • Digitalisaation avulla työstä tulee ajasta ja paikasta riippumatonta​
 • Digitalisaatio tarvitsee onnistuakseen hyvää johtamista
 • Palveluja digitalisoidaan asiakas- ja kuntalaislähtöisesti​
 • Digitalisaatio on mahdollistanut asiakkaiden kohtaamisen myös poikkeusaikana​
 • Digitalisaation avulla voidaan nostaa tehokkuutta ja tuottavuutta sekä tarjota kuntalaisille parempia palveluja​
 • Digitaaliset kanavat ovat tapa vahvistaa osallisuuden kokemusta kunnassa​
 • Digitaidot ovat tärkeä osa niin kunnan työntekijöiden, johdon kuin kuntalaistenkin osaamista
 • Saavutettavat digitaaliset palvelut kuuluvat kaikille kuntalaisille​
 • Järjestelmien yhteen toimivuus edistää digitalisaatiota​
 • Digitalisaatio ja automatisoinnit voivat vähentää kunnan työntekijän ja kuntalaisten kohtaamisia, mutta ne eivät vähennän tarvetta kunnan aktiiviselle viestinnälle 

Mitä mieltä sinä olet digitalisaation vaikutuksista omaan työhösi tai ammattialaasi? Mitä hyötyjä siitä on työn tekemisen tapoihin, prosesseihin tai palveluihin? Kerro digitalisaation vaikutuksista muillekin Tekojen torilla. Kaikki vuoden 2022 aikana ilmoitetut kehittämisteot ovat mukana kisaamassa palkinnoista loppusyksyn Kuntatyö2030 -gaalassa.

Tutustu Digiä kuntatyössä -kokonaisuuteen. Alla olevista linkeistä pääset suoraan juttuihin. 

8 oppia kuntien digitalisaatiota -podcastsarja

Työn murroksen ajankohtaisia teemoja avataan yhdessä Kuntaliiton, KT:n ja kuntakentän digikehittäjien kanssa. Kuuntele podcastsarja Spotify´stä, löydät podcastit myös tästä linkistä

Lue lisää aiheesta Kuntaliiton sivuilta Digiä kuntatyössä

Lisätietojen antajat: 

Anna-mari.jaanu@kt.fi 
Niilo.hakonen@kt.fi 
Elisa.kettunen@kuntaliitto.fi 
Aino.lappalainen@kuntaliitto.fi 
Anniina.tuomi@kt.fi