Tekojen torilla on kiinnostavaa sisältöä - Tekojen tori -kyselyn tulokset julki

Lähetimme vuoden alussa kyselyn kaikille niille, jotka ovat kertoneet kehittämisteostaan Tekojen torilla. Halusimme kuulla mikä Tekojen torilla toimii ja mikä taas ei. Saimme vastauksia kaiken kaikkiaan 91, kiitos kaikille palautteen antajille! Tulemme kehittämään Tekojen toria vastausten perusteella, sillä Tekojen torin tarina jatkuu Kunteko-ohjelman päätyttyä. Tulokset tulevat myös osaksi Kuntekon loppujulkaisua, joka ilmestyy myöhemmin syksyllä. Kyselyyn osallistumisella on ollut siis iso merkitys!  

 

Enemmistö suosittelisi Tekojen toria muille 

 

Yli 90 prosenttia vastaajista on joko täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, että Tekojen torilla on kiinnostavaa sisältöä. Iso osa (88 prosenttia) suosittelisi Tekojen toria muille. Tekojen tori koettiin myös enimmäkseen selkeäksi (80 prosenttia) ja teon lisääminen helpoksi (80 prosenttia). Vastaajista 68 prosenttia koki tekojen hakemisen helpoksi. 

Suurin osa on päätynyt Tekojen torille työnantajan suosituksesta (36 prosenttia). Noin 27 prosentille Tekojen tori on suositeltu jossakin tapahtumassa. Avoimissa vastauksissa nousi esille myös suositukset työkavereilta. Viestintäkanavista Tekojen torille on päädytty eniten uutiskirjeen kautta (23 prosenttia) ja toiseksi eniten sosiaalisen median kautta (15 prosenttia). Vastaajista 86 prosenttia aikoo palata Tekojen torille uudestaan ja kertoa jatkossakin kehittämistyöstään Tekojen torilla.

”On tärkeää, että hyviä käytänteitä jaetaan ja opitaan toisten tekemistä kehittämistöistä”, on todennut eräs kyselyn vastaajista.  

 

Parannettavaa kuitenkin on  

 

Vaikka suurin osa koki Tekojen torin käyttämisen helpoksi, nousi avoimissa vastauksissa esille myös parannettavaa. Teon ilmoittautumislomaketta toivottiin yksinkertaisemmaksi ja teon täyttämistä nopeammaksi. Myös hakuominaisuuksiin ja selkeyteen toivottiin parannuksia. 

”Teon lisääminen Tekojen torille on ihan helppoa, mutta koin sen työlääksi, kun niin paljon asioita kysyttiin. Toisaalta ymmärrän, että vastaanottajan on saatava tarpeeksi tietoa teosta, että voisi sitä itse omassa organisaatiossaan hyödyntää”, todettiin eräässä vastauksessa. 

Tekojen torilla haluttiin avoimissa vastauksissa lisää markkinointia, jotta se saavuttaisi vieläkin enemmän ihmisiä ja jotta useampi saataisiin ilmoittamaan kehittämisideoitaan sivustolla. Parissa vastauksessa esitettiin myös vastavuoroisuuden lisäämistä, jotta tekojen jättäjät saisivat palautetta teoistaan. Ratkaisuksi ehdotettiin esimerkiksi kommenttiosiota tai ”otettu mallia” -painiketta teon yhteyteen.  

 

Onko sinulla kehittämisideoita Tekojen torille? Voit laittaa meille sähköpostia kunteko@kt.fi