Työn ja muun elämän yhteensovittaminen rekrytointivaltiksi

KT:n yhteyshenkilöt kunnissa ja kuntayhtymissä pitävät onnistunutta työn ja muun elämän yhteensovittamista merkityksellisenä sekä henkilöstön työhyvinvoinnin että työpaikan tuloksellisuuden kannalta. Yhteensovittamisen aktiivisessa edistämisessä kuntatyöpaikoilla löytyy kuitenkin vielä parannettavaa.

Vastaajista lähes kaikki pitivät työn ja muun elämän hyvää yhteensovittamista merkityksellisenä asiana sekä henkilöstön että työpaikan kannalta. Vastaajista yhdeksän kymmenestä oli sitä mieltä, että toimiva yhteensovittaminen parantaa henkilöstön työkykyä ja -hyvinvointia, parantaa työantajan mainetta ja houkuttelevuutta sekä lisää henkilöstön sitoutuneisuutta ja työnteon joustavuutta.

Yhteensovittaminen nähdään siis tärkeäksi ja sen onnistumisen edistämisessä esimiehet ovat keskeisessä roolissa. On tärkeää, että esimiehet saavat tukea teeman käsittelemiseen ja yhteensovittamisen parempaan toteuttamiseen. Puolet tämän selvityksen vastaajista arvioi, että omalla työpaikalla esimiehet tarvitsevat lisää tukea aiheeseen liittyvistä asioista.

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteisen Kunteko-ohjelman puitteissa toteutettiin 29.9. - 21.10.2016 selvitys ’Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016’. Selvitykseen saatiin KT:n yhteyshenkilöiltä 123 vastausta. Selvityksen toteutti Työterveyslaitos.

Lue lisää perhemyönteiset kuntatyöpaikat -tiedotteesta

Katso kyselyn tulokset

Niilo Hakosen kommentti kyselyn tuloksista

Ilmoittautuminen: Perheystävälliset kuntatyöpaikat -oppimisverkostoon